ข่าวเด่นวันนี้

:

กทม.ชวนปลูกและดูแลต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

           

          ผู้สื่อข่าวภูมิภาครายงาน เมื่อวันที่ (19 ต.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนประชาชน ส่วนราชการ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ร่วมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรต้นไม้ ด้วยการปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน โรงเรียน ศาสนสถาน ชุมชน ป่าในมือง ฯลฯ ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันบํารุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และปลูกซ่อมต้นไม้ ในพื้นที่ที่ได้มีการปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน เป็นต้น

   

   ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทย โดยเฉพาะการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติโดยทรงปลูกและบำรุงต้นไม้ด้วยพระองค์ และให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสำคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดําเนินการระดมความเห็นจากบุคคลทั่วไปเพื่อกําหนดชื่อที่เหมาะสมสําหรับวันดังกล่าว ปรากฏว่าชื่อ “วันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ” (National Annual Tree Care Day) ได้รับการพิจารณาเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสแสดงความเสียสละแรงกาย แรงใจ ความสามัคคี น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยการร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่างๆ อันเป็นช่วงปลายฤดูฝนของทุกปี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: