ข่าวเด่นวันนี้

:

ประกาศ! สั่งปิด 3 สถานที่เสี่ยงหลังพบผู้ติดเชื้อ งดเข้าพื้นที่

         นายประจญ ปรัชญ์สกุล

        ผู้สื่อข่าวภูมิภาครายงาน จากสการณ์โควิด-19 วันนี้ 24 พ.ย. 64 ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 5,857 ราย หายป่วยวันนี้ 7,318 ราย ผู้เสียชีวิต 55 ราย ซึ่งเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่พบการติดเชื้อโควิด19 เป็นกลุ่มก้อน ทาง นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 3 สถานที่เสี่ยง ใน 3 อำเภอเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่

พื้นที่เสี่ยงเชียงใหม่

1. ห้องเช่าในโรงงานตุ๊กตา (เก่า) หมู่ที่ 10 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึง 2 ธันวาคม 2564

สั่งปิดพื้นที่เสี่ยง

2. โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ถึง 3 ธันวาคม 2564

พื้นที่เสี่ยง

3. อาคารและหรือสถานที่ VL ACADEMY เลขที่ 219 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564

   ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: