ข่าวเด่นวันนี้

:

ประวิตร ลงใต้ แก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

ประวิตร ลงใต้ ตรวจติดตามงานด้านความมั่นคง

     วันนี้ (6 พ.ย.)พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางลงตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามงานด้านความมั่นคง การค้าชายแดน การการแก้ปัญหาโรคระบาด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพบปะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยได้เดินทางถึงศาลากลางจ.นราธิวาส และร่วมประชุมติดตามยกระดับความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่การค้าชายแดนทั้ง 9 ด่านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปี 64 สร้างมูลค่าทางการค้าได้กว่า 3.1 แสนล้านบาท โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรสุไหงโกลก ด่านตากใบและด่านบูเก๊ะตา รวมทั้งรับฟังข้อเสนอและแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่ง พล.อ.ประวิตรได้ย้ำให้กรมศุลกากรเร่งปรับโครงสรัางพื้นฐานรองรับการค้าชายแดน และประสานกรมควบคุมโรค ตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อ COVID-19 ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก พร้อมทั้งย้ำให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ประสานการทำงานเร่งผลักดันโครงการที่ยังค้างให้เป็นไปเป็นรูปธรรมตามแผนโดยเร็ว โดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก ที่ อ.สุไหโก-ลก และ อ.ตากใบ และขอให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ยังคงต้องเข้มมาตรากรป้องกันและควบคุมโรคต่อเนื่องกันไปโดยไม่ประมาท

ประวิตร ลงใต้ ตรวจติดตามงานด้านความมั่นคง

     จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่จ.สงขลา พบปะและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่ ต.ปากบาง และตรวจติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำหลากในพื้นที่บริเวณ ปากแม่น้ำเทพา อ.เทพา ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมประชุมกับส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม บริเวณปากแม่น้ำเทพาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยพล.อ.ประวิตรได้สั่งการกรมเจ้าท่าและจ.สงขลา ให้เร่งก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งยาว 2 กม.บริเวณปากแม่น้ำเทพา ตามแผนงานโดยเร็ว โดยให้ทำความเข้าใจกับประชาชนไปพร้อมกัน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากน้ำท่วมซ้ำซากและปัญหาขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.เทพาต่อเนื่องกันมายาวนาน พร้อมทั้งให้ ศอ.บต.ร่วมกับทางจังหวัด บูรณาการแผนงานเชิงพื้นที่ยกระดับการพัฒนาเป็น “ศูนย์กลางการ กระจายสินค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้” เสนอแผนงานเข้าครม.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยเร็ว เพื่อยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่และคุณภาพชีวิตชุมชนไปพร้อมกัน ทั้งนี้รองนายกฯยังมอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งขับเคลื่อนบูรณาการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยเฉพาะแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้และการเก็บสำรองน้ำไว้รองรับฤดูแล้ง

ประวิตร ลงใต้ ตรวจติดตามงานด้านความมั่นคง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: