ข่าวเด่นวันนี้

:

ประยุทธ์ ถก ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาผ่อนคลายสถานบันเทิง

ประยุทธ์

ผู้สื่อข่าวการเมืองรายงานวันนี้เวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (ศบค.) จะเป็นประธานการประชุมศบค.ชุดใหญ่ โดยมีวาระรายงานเพื่อทราบ ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศปก.สธ.) จะรายงานสถานการณ์ และแนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อพร้อมกับแผนการให้บริการฉีดวัคซีน และยา


ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบค.ส่วนหน้า) จะรายงานผลการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปก.ด้านการท่องเที่ยว) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะรายงานผลการดำเนินงานและแผนการเปิดประเทศ รวมถึงการจัดหาเว็บไซต์หลักของประเทศไทย (www.thailand.go.th) นอกจากนี้กระทรวงแรงงาน จะรายงานสถานการณ์แรงงานในประเทศ และความก้าวหน้า ในการนำแรงงานเข้าประเทศ

 

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาคลายสถานบันเทิงนั้น ทางศปก.สธ. จะเสนอให้ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ในวันนี้ พิจารณาปรับมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย และเสนอให้พิจารณาปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร และมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในส่วนของกิจการและสถานบันเทิง

 

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะเสนอให้ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 15) ทั้งนี้ คราวที่ 14 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค.-30 พ.ย.64


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: