ข่าวเด่นวันนี้

:

ชาวกทม.เฮ! กกต. รับรอง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่แล้ว

กกต. รับรอง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่แล้ว

     เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวการเมืองรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติรับรองนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) แล้ว หลังจากได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565 ด้วยคะแนนเสียงกว่า 1.38 ล้านคะแนน พร้อมกับรับรองสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เพิ่มเติมอีก 5 เขต

     โดยสำนักงาน กกต.เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง โดยที่ประชุม กกต. ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดังนี้

     1.ผู้ว่าฯ กทม. จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

     2.ส.ก. จำนวน 5 ราย แบ่งเป็นพรรคเพื่อไทย 3 ราย พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 1 ราย และพรรคก้าวไกล 1 ราย ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ พรรค ปชป., เขตหนองแขม นายนวรัตน์ อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย, เขตบึงกุ่ม นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย พรรคเพื่อไทย, เขตบางคอแหลม นายปวิน แพทยานนท์ พรรคเพื่อไทย และเขตลาดพร้าว นายณภัค เพ็งสุข พรรคก้าวไกล

     ก่อนหน้านี้ กกต.รับรองไปแล้ว 40 ราย รวมจำนวน ส.ก.ที่ กกต.รับรองตอนนี้ 45 ราย ยังเหลืออีก 5 รายที่ยังไม่ประกาศรับรอง

     สำนักงาน กกต.ระบุว่า การที่ กกต.ไม่อาจประกาศผลการเลือกตั้งได้ทันทีที่ได้รับรายงานผลการนับคะแนน เนื่องจากสำนักงาน กกต.ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คือต้องดำเนินการ “ตรวจสอบเบื้องต้น” ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เสียก่อนว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และรายงานของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ประกอบการพิจารณาเสนอ กกต.เพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง

     อนึ่ง เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2565 ที่ประชุม กกต.มีการประชุมหารือการรับรองนายชัชชาติมาแล้ว 1 ครั้ง แต่ยังไม่ประกาศรับรอง เนื่องจากต้องรอวินิจฉัย เรื่องร้องเรียนกล่าวหา 2 ประเด็น ได้แก่ 1.กรณีทำป้ายหาเสียงเป็นผ้าไวนิลมีเจตนาแฝงเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อทำ "กระเป๋า-ผ้ากันเปื้อน" อันเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเองด้วยวิธีการ จัดทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่ อย่างไร และ 2. กรณีการพูดในลักษณะดูถูกระบบราชการ

กกต. รับรอง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่แล้ว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: