ข่าวเด่นวันนี้

:

สิ้นแล้ว มารุต บุนนาค อดีตประธานรัฐสภา ในวัย 98 ปี

        มารุต บุนนาคเสียชีวิต

       ผู้สื่อข่าวการเมือง  นายมารุต บุนนาค อดีตประธานรัฐสภา อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง อดีตรองหัวหน้าพรรคและอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 98 ปี เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยข่าวนี้ได้รับการยืนยันจาก นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธานส.ส.และ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

มารุต บุนนาค

    สำหรับนาย มารุต เกิดวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2467 อายุ98ปี จบการศึกษากฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ว.ป.อ.วุฒิบัตรกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยการทัพบก

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองมากมาย

พ.ศ. 2524 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2526 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2529 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2535 ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร
(จากนั้นเป็นประธานสภาชั่วคราว ในการคัดเลือกประธานสภา หลังการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2548 จากฐานะเป็น ส.ส.ที่อาวุโสที่สุดของสภา และได้ประกาศวางมือจากการเมืองเมื่อกลางปี )
พ.ศ. 2549 ที่ปรึกษาของพรรคประชาธิปัตย์

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: