ข่าวเด่นวันนี้

:

อย.เตือน!กินอาหารริมทางระวังเชื้อโรคเป็นโรคทางเดินอาหาร

     วันนี้ (25 ก.พ.) นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหารริมทาง ว่า ต้องดูสิ่งแวดล้อมของร้านค้าด้วยว่า เหมาะสำหรับการบริโภคหรือไม่ และควรหลีกเลี่ยงร้านที่อยู่ในแหล่งสภาพแวดล้อมไม่ดี เช่น มีฝุ่น ควันมาก แมลง สัตว์นำโรค การขาดแหล่งน้ำในการทำความสะอาดวัตถุดิบ ภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหาร ตลอดจนสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ค้า เพราะเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การแพร่กระจายเชื้อโรคนั้น นำไปสู่อาหารได้ โดยเฉพาะเชื้อจุลินทรีย์ ที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร เช่น เชื้อแซลโมเนลล่า สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส คลอสตริเดียม เพอฟริงเจนส์ และบาซิลัส ซีเลียส

     "ส่วนร้านอาหารควรให้ความใส่ใจทุกขั้นตอน ก่อนที่อาหารจะถึงมือผู้บริโภค โดยอาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนปรุงหรือเก็บ ต้องแยกประเภทอาหารเก็บเป็นสัดส่วน อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว ต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดผ่านเกณฑ์มาตรฐานจีเอ็มพี และผ่านการขออนุญาตจาก อย.แล้ว ต้องเก็บน้ำแข็งในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด อย่านำอาหารสดและสิ่งของอื่นๆ เช่น ขวดน้ำอัดลมแช่รวมไว้ด้วย เพราะจะทำให้น้ำแข็งสกปรก ปนเปื้อนเชื้อโรคได้ อีกทั้งผู้สัมผัสอาหาร หรือพนักงานเสิร์ฟ ต้องดูแลเล็บให้สะอาด ล้างมือก่อนเตรียมปรุง ประกอบและจำหน่ายอาหารทุกครั้ง รวมทั้งใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วทุกชนิด" นพ.พิพัฒน์ กล่าว

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: