ข่าวเด่นวันนี้

:

มติครม. ไฟเขียว "คนละครึ่ง เฟส 3" จ่ายอีก 1,500 บาท เริ่มโอนพ.ย.นี้

ครม.ฉลุย! "คนละครึ่ง เฟส 3" จ่ายอีก 1,500 บาท เริ่มโอนพ.ย.นี้

     วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 "คนละครึ่ง เฟส 3 " กรอบวงเงิน 42,000 ล้านบาท ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง โดยใช้เงินจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564

     โดยจะโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตังให้กับผู้ได้รับสิทธิในโครงการอีกคนละ 1,500 บาท คาดว่า จะเริ่มโอนต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นจำนวนเงินเพิ่มเติมจากเดิมที่โอนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คนละ 1,500 บาท และ 1 ตุลาคม จำนวน 1,500 บาท

     ทำให้ทั้งโครงการ ผู้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้รับเงินโอนทั้งสิ้น 4,500 บาท

     อย่างไรก็ตาม โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” มีระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งโอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 2 รอบ ได้แก่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม วงเงิน 1,500 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม วงเงิน 1,500 บาท

     ก่อนหน้านี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กระทรวงการคลังได้โอนเงินโครงการคนละครึ่ง 1,500 บาท ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 27 ล้านคน

     โดยใช้เงินงบประมาณ รวม 40,500 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อให้ประชาชนได้ใช้จ่ายในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 เท่าตัว หรือ 81,000 ล้านบาท

     อีกทั้งประชาชนยังสามารถใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ ในเว็บไซต์ “คนละครึ่ง” พบว่า ยังเหลือสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เป็นจำนวนกว่า 2แสนสิทธิ (ณ วันที่ 19 ตุลาคม เวลา 14.50 น.)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: