ข่าวเด่นวันนี้

:

เป็นเศร้า! ช้อปปี้ ขึ้นค่าธรรมเนียมร้านค้าเป็น 3% เริ่ม 1 พ.ย.นี้

      ช้อปปี้ (Shopee)

        ผู้สื่อข่าวคุณภาพชีวิตรายงาน แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ช้อปปี้ (Shopee) ได้ประกาศว่าจะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมร้านค้า จากเดิม 2% เป็น 3% โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ สำหรับเนื้อหาประกาศดังกล่าว ระบุว่า

  เรียนผู้ขาย SHOPEE ทุกท่าน ขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการขายสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการยกระดับประสบการณ์การซื้อขาย และพัฒนากระบวนการการให้บริการ

   ช้อปปี้ ขึ้นธรรมเนียมขาย

ช้อปปี้ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมให้บริการประเภทค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน SPECIAL SPayLater กับผู้ขายที่ได้ใช้บริการซื้อขายสินค้าผ่านช้อปปี้แพลตฟอร์มและศูนย์ผู้ขายของช้อปปี้ โดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มมีผลต่อผู้ขายทุกท่านนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

  

 ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา ประเภท และวิธีการคิดคำนวณจะเป็นไปตาม ภาคผนวกเรื่องคำธรรมเนียมฉบับล่าสุดภายใต้นโยบายของช้อปปี้ โดยค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม จะคิดจากทุกคำสั่งซื้อ ที่มีการชำระเงินผ่าน 7 ช่องทางดังนี้

ธุรกรรมแบบชำระผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต จากเดิมคิด2% เพิ่มเป็น 3%
ธุรกรรมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตจากเดิมคิด 2-5% เพิ่มเป็น 3.5-5.5%
ธุรกรรมแบบชำระเงินปลายทาง จากเดิมคิด 2% เพิ่มเป็น 3%
ธุรกรรมแบบชำระผ่าน iBANKING (iBANKING PAYMENT) ผ่านช่องทางธนาคาร (ATM PAYMENT) โมไบล์แบงก์กิ้ง (MOBILE BANKING) และการโอนเงินผ่านธนาคาร(BANK TRANSFER) จากเดิมคิด 2% เพิ่มเป็น 3%

ธุรกรรมผ่าน ShopeePay WALLET โดยการหักเงินจาก WALLET BALANCE หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (DIRECT DEBIT) จากเดิมคิด 2% เพิ่มเป็น 3%
ธุรกรรมผ่าน SPayLater แบบช้อปก่อนจ่ายทีหลัง และแบบผ่อนชำระ จากเดิมคิด 2% เพิ่มเป็น 3%
ธุรกรรมผ่าน SPECIAL SPayLaterเพิ่มเป็น 3.5-5.5%
ส่วนค่าธรรมเนียมการขายสินค้าในหมวดอิเล็กทรอนิกส์อยู่ ที่ 3% ส่วนหมวดอื่นที่ไม่อยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 5%
โดยค่าธรรมเนียมที่ได้เรียกเก็บนั้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกจัดเก็บโดยการหักออกจากเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ขายโดยตรง หลังคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นและสมบูรณ์แล้ว

   ช้อปปี้ ขึ้นค่าธรรมเนียมร้าน

   ทั้งนี้ช้อปปี้ จะหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ซื้อได้ชำระไว้ (ถ้ามี) ออกจากเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ (Purchase Monies) ของผู้ขายได้ทันที และจะออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ผู้ขายชำระไว้ เมื่อผู้ขายร้องขอและผู้ขายได้ส่งมอบเอกสารประกอบพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง ให้แก่ Shopee โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20

   อย่างไรก็ตาม ช้อปปี้ อาจไม่เก็บค่าธรรมเนียม หากได้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อหรือผู้ขาย หรือมีการคืนผลิตภัณฑ์หรือคืนเงิน ทั้งนี้ ต้องเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการคืนผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลา Shopee Guarantee หรือระยะเวลาอื่นที่ Shopee กำหนด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: