ข่าวเด่นวันนี้

:

สรุปจ่ายดังนี้! ประกันสังคม ม.33 ม.39 ลดเงินสมทบ 3 เดือนพ.ค.-ก.ค.65 ดังนี้

         ลดเงินสมทบ ม.33

      ข่าวคุณภาพชีวิตรายงาน จากที่มติ (ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …. ลดอัตราเงินสมทบ 3 เดือน จากเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 โดยรัฐบาลใช้กลไกของกองทุนประกันสังคม เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ประกันตน และลดต้นทุนการผลิตให้แก่นายจ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป เพื่อให้ลูกจ้างมีกำลังในการใช้จ่าย และผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไป

   สำนักงานประกันสังคมแจกยิ้ม ให้ชาวประกันสังคมมาตรา 33 และ มาตรา 39 ลดอัตราเงินสมทบให้เกินครึ่งติดต่อกันถึง 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. - ก.ค. 65 แต่ละเดือนเหลือจ่ายตามนี้

รายละเอียดดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33

- ปรับลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้าง เช่น

- เงินเดือน 10,000 บาท ปกติจ่ายเงินสมทบ 500 บาท/เดือน ลดเหลือเพียง 100 บาท/เดือน

- เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ปกติจ่าย 750 บาท/เดือน ลดเหลือเพียง 150 บาทเดือน

หมายเหตุ การคำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ

ร้อยละ 5 ต่อเดือน ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39

ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดิมร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.9

จากปกติจ่าย 432 บาท ลดเหลือเพียง 91 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: