ข่าวเด่นวันนี้

:

เช็คเลย! APEC 2022 ห้ามเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา 18-19 พ.ย.นี้

       กรมเจ้าท่าออกประกาศ

       ผู้สื่อข่าวคุณภาพชีวิตรายงาน ข้อมูลจาก กรมเจ้าท่าออกประกาศ ควบคุมการเดินเรือใน แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเฉพาะคราว โดยแจ้งว่า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจราจรทางน้ำ และสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ให้คณะผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค อธิบดีกรมเจ้าทำ ในฐานะ "เจ้าท่า" อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520 จึงประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ เป็นการเฉพาะคราว โดย "ห้ามเดินเรือ" ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ห้ามเดินเรือ

1.พื้นที่ควบคุมการเดินเรือ "ห้ามเดินเรือ" ในแม่น้ำเจ้าพระยา

-ด้านทิศเหนือ สถานทูตฝรั่งเศส เขตบางรัก กทม.

-ด้านทิศใต้ สะพานตากสิน เขตบางรัก กทม.

2.คำสั่งจราจรทางน้ำและกำหนดเส้นทางเดินเรือ

ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.00 น. ห้ามเรือทุกลำที่เดินเรือผ่านในพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในข้อ 1

3. คำเตือน

ผู้ประกอบกิจการ เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองทำเรือ และผู้ควบคุมเรือ ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 500 - 5,000 บาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: