ข่าวเด่นวันนี้

:

ราชกิจจาฯ เผยจำนวนประชากรประเทศไทย ปี 65 จ.ไหนคนมากสุดน้อยสุด

        ราชกิจจาฯประชากร  

       สื่อข่าวคุณภาพชีวิตรายงาน ข้อมูลจากเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนว่าด้วย จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ

   จากการตรวจสอบเมื่อสิ้นปี 65 พบว่าประเทศไทยมีประชากร รวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน เป็นสัญชาติไทย 65,106,481 แยกเป็นชาย 31,755,032 คน หญิง 33,351,449 คน และไม่ได้เป็นสัญชาติไทย จำนวน 983,994 คน และเมื่อแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีประชากรมากที่สุดในประเทศ รวมจำนวน 5,494,932 คน ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยสุดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 189,453 คน

   สำหรับจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัดมีดังนี้

ราชกิจจา ประชากร

กระทรวงมหาดไทย

ประชากรคนไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: