ข่าวเด่นวันนี้

:

ข่าวในพระราชสำนักวันที่ 14 ตุลาคม 2556

ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวัง ประจำวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2556

     วันนี้ เวลา 08.47 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของสำนำงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

     เวลา 10.31 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) เนื่องในวาระครบ 35 ปี ในการดำเนินงานก่อตั้งและพระราชทานรางวัลซีไรต์ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

     ในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายชำนาญ ธรรมาธิคม ต.ม. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: