ข่าวเด่นวันนี้

:

สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์แล้ว

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์แล้วเมื่อเวลา 19.30น. แพทย์ออกแถลงทรงติดเชื้อในกระแสพระโลหิต     เมื่อวันที่ 24 ต.ค.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เผยแพร่แถลงการณ์เรื่อง “พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่9” ความว่า

     วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้สิ้นพระชนม์ลงแล้ว เมื่อเวลา 19.30น. ของวันนี้ สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     สำหรับบรรยากาศที่อาคารวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร ชั้น 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ประทับรักษาพระอาการประชวรของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภายหลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ เจ้าหน้าที่ผู้ถวายการดูแลสมเด็จพระสังฆราชได้เดินออมาจากห้องประทับด้วยน้ำตาคลอเบ้า ทำให้ประชาชนที่มาเฝ้าติดตามพระอาการประชวรของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งได้ร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาที่บริเวณชั้น 6 ต่างอยู่ในอาการเศร้าโศก โดยคณะสงฆ์จากวัดต่างๆที่นำประชาชนร่วมสวดมนต์ได้กราบลาสมเด็จพระสังฆราช ก่อนจะนำสวดอิติปิโสฯ 9 จบ

     ทั้งนี้หลังสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ คณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาพร้อมบุคลาการของโรงพยาบาลต่างทยอยมากราบพระศพโดยเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้ประชาชนที่มาเฝ้าติดตามพระอาการประชวรที่บริเวณชั้น 6 รวมทั้งประชาชนที่อยู่ด้านล่าง อาคารวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร เข้ากราบพระศพด้วย

     ทั้งนี้ในเวลา 08.00 น. วันที่ 25 ต.ค.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะเปิดให้ประชาชนถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช ที่ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ก่อนเคลื่อนออกจาก รพ.ไปวัดบวรนิเวศฯ ในเวลา 12.00น.

     ด้าน สํานักนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศ เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง และได้พิจารณาเห็นว่า โดยที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจรญิ สุวฑฺฒโน) ได้บําเพ็ญสรรพกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่บวรพระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ในสังฆมณฑล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดมา จึงเห็นสมควรประกาศดังนี้

     1.ให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา ทุกแห่งลดธงครึ่งเสา มีกําหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2556

     2. ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์มีกําหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: