ข่าวเด่นวันนี้

:

วัดบวรฯกำหนด 3 ช่วงเวลาเข้าสักการะพระศพพระสังฆราช

 

วัดบวรฯกำหนดเวลาสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช 3 ช่วง ได้แก่ 09.00-10.30 น. / 12.30-17.00 น. และ 20.00 - 21.00 น.

 พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรฯ เป็นประธาน ได้มอบให้เป็นผู้ดูแลเรื่องการให้ข้อมูลการจัดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เบื้องต้น ทางวัดได้มีมติกำหนดเวลาให้ประชาชนเข้าสักการะพระศพแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงแรก เวลา 09.00-10.30 น. ช่วงที่ 2 เวลา 12.30-17.00 น. และช่วงที่ 3 เวลา 20.00-21.00 น. ซึ่งช่วงเวลานี้ จะกำหนดให้เฉพาะประชาชนที่เข้ามาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมเท่านั้น เนื่องจากจะต้องจัดสถานที่ เพื่อเตรียมบุคคลสำคัญที่จะเข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ทางวัดยังกำหนดเบอร์โทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลกลาง ในการสอบถามเกี่ยวกับ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ ที่เบอร์0-280-9578-9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: