ข่าวเด่นวันนี้

:

ข่าวในพระราชสำนักวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

 

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2556

 


ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2556

วันนี้ เวลา 17.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ท้องพระโรง ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโวกาสให้ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฎิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในโอกาสนี้ นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย ต่อจากนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำ ตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฎิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายทหารสัญญาบัตร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: