ข่าวเด่นวันนี้

:

ข่าวในพระราชสำนักวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

 

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันพฤหัสบกดีที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2556

 


ข่าวพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2556

วันนี้ เวลา 09.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำ นายจำเนียร แสงสำฤทธิ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 95 ตั้งอยู่ที่ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพระราชทานที่ดินให้แก่กรมชลประทานใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างฝายทดน้ำ ตามโครงการฝายยางนางโทของกรมชลประทาน และในโอกาสนี้ นำ คณะผู้บริหาร บริษัท ยูด้า มอเตอร์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถไฟฟ้า แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยด้วย

ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้
- หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำ นางธิติยา ชูโต ผู้จัดการใหญ่ โรงแรมโฟร์ซีชั่นส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ และโรงแรมโฟร์ซีชั่น เต็นท์แคมป์ สามเหลี่ยมทองคำ เชียงราย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุน “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

- นายสุรพงษ์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว นำ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555

- นายทวีสิทธิ์ อิศรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นำ คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ และในโอกาสนี้ นำ นายสมศักดิ์ สุขสว่าง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เพื่อพระราชทานให้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ด้วย

- นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี นำ คณะผู้จัดงานคอนเสิร์ต “เราคือคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ 9” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีครั้งพิเศษ ปีที่ 6 ครั้งที่ 9 คอนเสิร์ต “เราคือคนไทย ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

- นายสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร เลขาธิการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ในพระราชูปถัมภ์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จากดอกผลของการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ ประจำปี พ.ศ. 2555 เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

- นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้จัดงานการแข่งขันกรุงศรี ออโต้ โกคาร์ท แชมป์เปี้ยนชิพ 2555 ชิงถ้วยพระราชทานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

- หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี นำ ครูโรงเรียนราชินี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2556

- นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นำ คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2556

-นางศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใย และนางวินา ติตะวัน ประธานคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง โครงการด้วยรักและห่วงใย นำ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย และในโอกาสนี้ ผู้แทนเยาวชนคนเก่ง เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ด้วย

เวลา 10.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางจอสลิน เอส. บาทูน – การ์เซีย (Mrs. Jocelyn S. Batoon – Garcia) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเงิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่สภากาชาดฟิลิปปินส์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีเหตุการณ์พายุใต้ฝุ่นไห่เยี่ยน

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.59 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดร้านภูฟ้า สาขากรมศิลปากร ณ กรมศิลปากร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19.10 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปในการสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานครข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: