ข่าวเด่นวันนี้

:

ราชกิจจาฯออกประกาศ ปลดบุคคลนามสกุล "เทียนทอง-ธีระสวัสดิ์-สะสมทรัพย์" จากล้มละลาย

    เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 19 พ.ค.2564 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ 3133/2547 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

   ประกาศฉบับดังกลาว ระบุว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 31 มี.ค.2549 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นางชุติมา เทียนทอง จำเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.2549 นั้น ต่อมาศาลมีคำสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจำเลยจากล้มละลายไว้

   บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นางชุติมา เทียนทอง จำเลย ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.2554

   ปลดจำเลยจากล้มละลาย

   นอกจากนี้ ยังมีประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์อีกฉบับ เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล. 7818/2551 ศาลล้มละลายกลาง ระบุว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 13 ต.ค.2554 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาให้ นายภุชฌงค์ ธีระสวัสดิ์ จําเลยที่ 1 นางนาตยา ธีระสวัสดิ์ จําเลยที่ 2 และ น.ส.นิตยา สะสมทรัพย์ จำเลยที่ 3 เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย.2554 และต่อมาศาลมีคำสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจำเลยจากการล้มละลายไว้ นั้น

   บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงให้ปลด นายภุชฌงค์ ธีระสวัสดิ์ จําเลยที่ 1 นางนาตยา ธีระสวัสดิ์ จําเลยที่ 2 และ น.ส.นิตยา สะสมทรัพย์ จำเลยที่ จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.2559

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: