ข่าวเด่นวันนี้

:

ราชกิจจาฯ เผย ศบค.ปลดล็อก ให้เอกชน-อปท.ซื้อวัคซีนโควิดเองได้มีผล 8 มิ.ย

          เว็บไซต์ราชกิจจา

     ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันนี้ (8 มิ.ย.) ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กำหนด 6 แนวทาง ปลดล็อก รพ.เอกชน – อปท. จัดหาวัคซีนได้จากหน่วยงานที่กำหนด มีผล 8 มิ.ย.2564

   โดยใจความสำคัญสืบเนื่องจากได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น

   เพื่อเร่งรัดให้การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ตามวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด

   โดยได้มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิดทั้งหมด 6 ข้อ เนื้อหาสำคัญดังต่อไปนี้ 

ประกาศ ศบค.ปลดล็อก รพ.เอกชน-ภาคเอกชนซื้อวัคซีน

สั่งซื้อจัดหาวัคซีนโควิด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: