TECHNOLOGY UPDATE

:

Digital Crown เป็นสิทธิบัตรใหม่ของ Apple Watch อาจถูกแทนที่ด้วย Optical Sensors

สิทธิบัตรใหม่ของ Apple Watch

Digital Crown เป็นสิทธิบัตรใหม่ของ Apple Watch อาจถูกแทนที่ด้วย Optical Sensors


สำหรับ Apple Watch จะมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญคงไม่พ้น Digital Crown เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการ watchOS โดยแทบไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ อย่างไรก็ตาม กลับมีสิทธิบัตรใหม่ของ Apple โดยที่เปิดเผยว่า Apple กำลังทำงานเพื่อเปลี่ยน Digital Crown เป็น Optical Sensors แทน

Digital Crown

โดย Patently Apple ได้เผยข้อมูลต่างๆ ว่า Digital Crown จะถูกแทนที่ด้วย Optical Sensors ที่สามารถระบุท่าทางของผู้ใช้งานได้ โดยชื่อของการจดนั้นใช้ชื่อว่า “Watch with optical sensor for user input” ทั้งยังให้ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนผ่านเซ็นเซอร์ตัวดังกล่าว ซึ่ง Optical Sensors อาจเข้ามาช่วยตรวจจับท่าทางของผู้ใช้งานครับ

Apple Watch

นอกจากนี้ Apple ยังระบุไว้ในสิทธิบัตรด้วยว่าการนำ Digital Crown ออกไปนั้น นอกจากจะช่วยเรื่องความทนทานแล้ว ก็ยังช่วยเพิ่มพื้นที่ในการผลิตได้มากขึ้นด้วย ทำให้สามารถเพิ่มชิ้นส่วนอื่นๆ เข้าไปได้อีก เช่น เซ็นเซอร์ใหม่ๆ หรือแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้น เป็นต้น

ขอบคุณแหล่งที่มา  patentlyapple


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: