TECHNOLOGY UPDATE

:

หน่วยงานจีน เปิดความจุแบตของ Apple Watch Ultra ใหญ่กว่า 76% เทียบกับ Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra  Apple Watch Series 8

หน่วยงานจีน เปิดความจุแบตของ Apple Watch Ultra ใหญ่กว่า 76% เทียบกับ Apple Watch Series 8


มีข้อมูลรายงานจาก หน่วยงานรับรองมาตรฐานของประเทศจีน เปิดเผยความจุแบตเตอรี่ของ Apple Watch รุ่นใหม่ล่าสุดทั้ง 3 รุ่น ทำให้ทราบว่า Apple Watch Ultra มีความจุแบตเตอรี่ใหญ่กว่า 76% เมื่อเทียบกับ Apple Watch Series 8 ขนาด 45 มม.

 Apple Watch

แบตเตอรี่ Apple Watch ในปี 2022
-Apple Watch SE 2 (40 มม.) – 245mAh
-Apple Watch SE 2 (44 มม.) – 296mAh
-Apple Watch Series 8 (41 มม.) – 282mAh
-Apple Watch Series 8 (45 มม.) – 308mAh
-Apple Watch Ultra – 542mAh

Apple ระบุว่า Apple Watch Ultra ให้อายุการใช้งานนานสูงสุด 36 ชั่วโมง ขณะที่ Apple Watch Series 8 ให้อายุการใช้งานนานสูงสุด 18 ชั่วโมง ต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง

ทั้งนี้ Apple ได้ทำการเปิดตัว Apple Watch พร้อมกัน 3 รุ่นไปเมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมาได้แก่ Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 และ Apple Watch Ultra

ขอบคุณแหล่งที่มา mysmartprice


กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: