TECHNOLOGY UPDATE

:

PhoneBuff ทดสอบอายุแบต Galaxy S23 Ultra มีความใกล้เคียง iPhone 14 Pro Max

PhoneBuff

PhoneBuff ทดสอบอายุแบต Galaxy S23 Ultra มีความใกล้เคียง iPhone 14 Pro Max


รายงานข่าวมือถือ ทางด้านของ iPhone 14 Pro Max ถูกยกว่าอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานกว่า Galaxy S23 Ultra เพียง 38 นาที เท่านั้น จากการทดสอบของ David Rahimi เจ้าของช่อง PhoneBuff ใน YouTube

จากผลทดสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ระหว่าง iPhone 14 Pro Max กับ Galaxy S23 Ultra พบว่า iPhone 14 Pro Max ให้อายุการใช้งานยาวนานกว่า สามารถเปิดใช้งานนานต่อเนื่องนานถึง 11 ชั่วโมง 44 นาที สแตนด์บายนาน 16 ชั่วโมง รวมอายุการใช้งานทั้งหมด 27 ชั่วโมง 44 นาที

ขณะที่ Galaxy S23 Ultra ใช้งานได้นานต่อเนื่อง 11 ชั่วโมง 6 นาที สแตนด์บายนาน 16 ชั่วโมง รวมอายุการใช้งานทั้งหมด 27 ชั่วโมง 6 นาที

อายุแบต Galaxy S23 Ultra

แต่ Galaxy S23 Ultra มาพร้อมความจุแบตเตอรี่ 5,000mAh แต่ iPhone 14 Pro Max มีขนาดแบตเตอรี่ 4,323mAh หมายความว่าถ้าหาก iPhone 14 Pro Max มีขนาดแบตเตอรี่เท่ากับ Galaxy S23 Ultra อาจให้อายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นไปอีกจนทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นขอบคุณแหล่งที่มา flashfly


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: