Travel Update

:

ปาลิตานา Palitana เมืองแสวงบุญแห่งศาสนาเชน ประเทศอินเดีย


ปาลิตานา Palitana เมืองแสวงบุญแห่งศาสนาเชน ประเทศอินเดีย


ปาลิตานา Palitana ตั้งอยู่ในรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย เป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางไปแสวงบุญของศาสนาเชน มีฉายาว่าเป็นเมืองแห่งวัด เพราะมีวัดกว่า 863 ที่ ซึ่งสร้างด้วยหินอ่อน และต้องขึ้นบันไดกว่า 3,500 ขั้น ถ้าอยากไปถึงจุดสูงสุดของวัดแห่งนี้

    เมืองปาลิตานามีความเกี่ยวข้องกับศาสนาเชน เนื่องจากมีตำนานเล่าว่านักบวช Tirthankara เคยไปนั่งสมาธิครุ่นคิดเพื่อการตรัสรู้ที่เนินเขา Shatrunjaya ซึ่งต่อมาหุบเขานั้นจึงเต็มไปด้วยวัดวาอารามศักดิ์สิทธิ์มากมาย มีความสวยงามแปลกตา น่าไปเยี่ยมชม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ แต่ไม่สามารถค้างคืนได้ นอกจากจะเป็นพระสงฆ์ โดยเมืองปาลิตานา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศาสนาเชน โดยเฉพาะหุบเขาที่มีวัดอยู่มากมาย สาวกของศาสนาเชนมีความเชื่อว่า ถ้าได้มาเคารพสักการะที่นี่สักครั้ง จะมีโอกาสในการเข้าถึงนิพพานflickr/tommy


flickr/tommy


flickr/tommy


flickr/Arian Zwegers


flickr/Marina & Enrique

 

credit wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: