Travel Update

:

ปราสาทโบราณมนต์ขลังแห่งเยอรมัน


ปราสาทโบราณมนต์ขลังแห่งเยอรมัน


ปราสาทในเยอรมันส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่บนยอดเขาเพื่อจะได้สอดส่องป้องกันผู้บุกรุก ซึ่งสมัยก่อนสามารถช่วยขับไล่ผู้รุกรานจากต่างชาติได้มากมาย ในปัจจุบันหลายๆปราสาทหลายแห่งได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เขาชมความสวยงามของปราสาททั้งหลายNeuschwanstein Castle


    ปราสาทสีขาวนี้มีสวยงามราวกับปราสาทในเทพนิยายจึงเป็นที่รู้จังไปทั่วโลก แต่ปราสาทแห่งนี้ไม่ได้เดินทางไปง่ายเหมือนในหนังสือแน่นอน เพราะนอกจากจะต้องเดินขึ้นเขาเพื่อไปยังปราสาทแล้ว ในปราสาทเองก็ยังมีบันไดอีกหลายขั้นที่คุณต้องเดินเพื่อขึ้นไปชมส่วนต่างๆในปราสาทอีกด้วย อย่างไรก็ตามผู้ที่เข้าชมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคุ้มเพื่อที่จะได้เข้าไปชมความงามที่เป็นไปด้วยมนต์ขลังของปราสาทแห่งนี้Hohenschwangau Castle


   ปราสาท Hohenschwangau นั้นเป็นที่รู้จักเนื่องจากตั้งถัดจากปราสาท Neuschwanstein ไปไม่ไกลนัก แต่ก็ถือเป็นปราสาทที่มีเอกลัษณ์และประวัติศาสตร์เป็นของตัวเอง โดยเรื่องราวของปราสาทแห่งนี้เริ่มขึ้นในศตวรรษที่12 มันถูกสร้างเพื่อเป็นป้อมปราการให้Schwanstein ครอบครัวของอัศวินที่ก่อตั้งปราสาทแห่งนี้เสียชีวิตลงในศตวรรษที่16 ต่อมาในปีค.ศ.1832 เจ้าชายMaximilianที่สองแห่งบาวาเรีย ได้ทำการบูรณะปราสาทสภาพโทรมนี้ขึ้นใหม่ให้กลายเป็นปราสาทแบบนีโอโกธิค เมื่อทำการบูรณะเสร็จพระองค์ก็ทรงใช้ปราสาทแห่งนี้เป็นที่กระท่อมสัตว์และพระราชวังฤดูร้อน

Cr. traveluto.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: