Travel Update

:

ยูเนสโก (UNESCO) ยกสะพานเชือกอินคาในเปรูเป็นมรดกโลก


สะพานเชือก
สะพานเชือกของชนพื้นเมืองชาวอินคา (Inca rope bridge) By unesco

ท่องเที่ยว ยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นทะเบียนให้สะพานเชือกของชนพื้นเมืองชาวอินคา (Inca rope bridge) ที่เชื่อมระหว่างหน้าผาเหนือแม่น้ำในเทือกเขาแอนดีสของเปรูได้รับการขึ้นบัญชีจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

        สะพานแห่งนี้มีชื่อว่า สะพานเกสวาชาก้า (Q’eswachaka bridge) ขึงเชื่อมระหว่างหน้าผาเหนือแม่น้ำอาปูริแมคในเมืองคุซโกแถบเทือกเขาแอนดีสของเปรู ถูกถักทอด้วยเชือกอย่างพิถีพิถันและแน่นหนาทุกๆ ปี โดยชนพื้นเมืองในชุมชนต่างๆ ที่อาศัยในแถบนี้จะช่วยกันเดินไปตามสะพานและใช้เชือกมัดขึงเสริมความแข็งแกร่งให้กับราวและพื้นสะพาน เป็นเทคนิคที่ถ่ายทอดส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนในท้องถิ่น และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ไม่ได้เป็นแค่การสร้างสะพานเพื่อใช้สัญจรเท่านั้น

        นอกจากนี้ สะพานเกสวาชาก้า ยังเป็นการแสดงออกของชาวบ้านของความผูกพันต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของพวกเขาด้วย


ที่มา.. mcot

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: