Travel Update

:

สวนหลวงพระราม 8 สวนสวยริมแม่น้ำเจ้าพระยา

จากการก่อสร้างสะพานพระราม 8 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเชื่อมต่อถนนวิสุทธิกษัตริย์กับถนนอรุณอัมรินทร์ อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำริเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ให้ระบายออกสู่ย่านธนบุรีให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนหลวงพระราม 8

     และเนื่องจากพื้นที่ริมน้ำบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีคุณสมบัติ เฉพาะตัวที่ดีในหลายๆด้าน กล่าวคือการเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีบรรยากาศและทิวทัศน์งดงาม ทั้งสามารถมองเห็นสิ่งก่อสร้างสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้หลายแห่ง เช่น ป้อมพระสุเมรุ วังบางขุนพรหม ยอดอาคารโดมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสะพานพระปิ่นเกล้า

     รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดี เป็นมุมมองที่สำคัญแห่งใหม่ของการสัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งการสัญจรบนสะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานครจึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 8 ในพื้นที่บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณฝั่งธนบุรี เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี

     ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้ถวายความเคารพและใช้เป็นสถานที่สาธารณะ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งต่อมาสวนแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “สวนหลวงพระราม 8” และเนื่องจากเป็นสวนสาธารณะประกอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหรือออกกำลังกาย ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะได้รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ภายใต้บรรยากาศความร่มรื่นและภูมิทัศน์ที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

สวนหลวงพระราม 8

     นอกจากจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรแล้ว สะพานพระราม 8 ยังถือเป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีเสาตอม่อออกแบบก่อสร้างเป็นสะพานแขวนแบบอสมมาตร ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นสะพานแขวนอสมมาตรที่ยาวเป็นอันดับที่ 5 ของโลก ซึ่งภายในสวนนอกจากความร่มรื่นของต้นไม้และสายน้ำที่ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามแล้วยังประกอบด้วย

     พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ขนาด 3 เท่า ของพระองค์จริง พระอิริยาบถทรงยืน ประดิษฐานบนแท่นที่ความสูงระดับเดียวกันกับราวสะพาน เพื่อทำให้พระบรมราชานุสาวรีย์มีความยิ่งใหญ่และสง่างามสมพระเกียรติ และยังได้ออกแบบให้ภายใต้พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นอาคารอเนกประสงค์ด้วย

     พื้นที่นันทนาการริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ดาดแข็งตลอดแนวเพื่อรองรับการใช้งานจากคนจำนวนมากรวมทั้งยังเป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่สามารถใช้งานได้ในหลากหลายลักษณะ เช่น เดิน วิ่ง หรือนั่งเล่น จัดกิจกรรมในงานเทศกาล จัดงานแสดงต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรง เช่น การชมขบวนเรือพระราชพิธี ซึ่งประกอบด้วย ศาลาพักผ่อน และท่าเทียบเรือ

     พื้นที่นันทนาการสาธารณะ แบ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะติดกับคลองบางยี่ขันและพื้นที่สวนสาธารณะติดกับพื้นที่ใต้สะพานพระราม 8 โดยมีอาคารพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นส่วนกั้น แต่สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยการเดิน ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา รวมทั้งสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ด้วย

     แผนผังสวนหลวงพระราม 8


ที่ตั้ง - เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
พื้นที่ - 24 – 0 – 0 ไร่
เวลาเปิดให้บริการ - 05.00 – 21.00 น.
รถโดยสารประจำทาง - สาย 57 81 149

ข้อมูลโดย : สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ : http://minpininteraction.com/bkk_static/index.asp

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: