Travel Update

:

หมู่บ้านสายรุ้งอันมีชีวิตชีวาแห่ง ไถจง ไต้หวัน


หมู่บ้านสายรุ้งอันมีชีวิตชีวาแห่ง ไถจง ไต้หวัน


หมู่บ้านสายรุ้งซุกซ่อนอยู่ในมุมๆหนึ่งของเมืองไถจง ประเทศไต้หวัน ความจริงแล้วที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านที่ให้เหล่าทหารรักชาติอยู่อาศัยชั่วคราว ในช่วงปีค.ศ.1940-1950 แต่ในที่สุดก็ได้เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยถาวร ซึ่งก็ได้พบเจอปัญหาการทอดทิ้งที่อยู่อาศัย ไม่ได้ดูแลรักษา กลายเป็นสลัมหรือชุมชนแออัด เหล่าอาคารบ้านเรือนก็ทรุดโทรมไปด้วยเพราะสร้างขึ้นมากว่า 76 ปีมาแล้ว


    จนกระทั่ง หวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ชายชราผู้เป็นบุคคลที่เริ่มปฏิวัติหมู่บ้านอันทรุดโทรมให้กลายเป็นหมู่บ้านอันมีสีสันและชีวิตชีวา ด้วยการเริ่มต้นหยิบพู่กันออกมาบรรเลงเป็นภาพเขียน ทั้งรูปคน รูปสัตว์ หรือดอกไม้ วาดตามที่ใจคิด และจากประสบการณ์การเรียนวิชาศิลปะในสมัยเด็ก เขาได้ใช้สีสันหลากสีวาดไปทั่วผนัง หลังคา และพื้นถนนของหมู่บ้าน เป็นสตรีทอาร์ทสไตล์ส่วนตัวที่เข้ากันได้ดียิ่ง เปลี่ยนภาพลักษณ์หมู่บ้านเก่าให้กลายเป็นดินแดนแห่งจินตนาการเพียงแค่ปลายพู่กันเท่านั้น ต่อมามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพบงานศิลปะของเขาที่มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาจะคาดคิด จึงมีการพูดกันอย่างปากต่อปาก บ้างก็ถ่ายรูปไปเผยแพร่ลงอินเทอร์เน็ต หมู่บ้านสายรุ้งจึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต้งแต่นั้นเป็นต้นมา
เครดิต: amusingplanet.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: