Travel Update

:

เที่ยวหุบเขาแม่น้ำฟิช แคนยอนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

หุบเขาแม่น้ำฟิช

เที่ยวหุบเขาแม่น้ำฟิช แคนยอนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

พาเที่ยว หุบเขาแม่น้ำฟิช หุบเขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกรองจากแกรนด์แคนยอนของประเทศสหรัฐอเมริกา หุบเขาแม่น้ำฟิชเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ Ais-Ais Richtersveld Transfontier ทางเข้าอุทยานอยู่ห่างจากจุดชมวิว Hell`s Bendที่ Hobas Restcamp ชื่อดัง 10 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวต่างกล่าวกันว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องทราบว่าในช่วงฤดูร้อนการปีนเขาที่แคนยอนจะถูกปิดเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเพราะความร้อนของอากาศ

เที่ยวต่างประเทศ
     หากจะปีนเขาที่หุบเขาแม่น้ำฟิชจะสามารถทำได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนและสามารถที่จะปีนเขาได้โดยใช้เวลาภายใน 4-5 วัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกาย ระยะทางในการเดินลงไปยังหุบเขาแม่น้ำฟิชมีระยะทาง 85 กิโลเมตรซึ่งอนุญาตให้เพียงนักเดินเขาเท่านั้นที่จะสามารถเดินไปยังเส้นทางเดินเขาได้ การปีนเขาโดยใช้เวลาวันเดียวไมได้รับอนุญาตสำหรับการปีนเขาที่นี่

หุบเขาใหญ่อันดับ2ของโลก

     แม่น้ำฟิชมีระยะทางยาว 800 กิโลเมตรและเป็นแม่น้ำที่มีความยาวมากที่สุดในสาธารณรัฐนามิเบีย โดยมีแหล่งต้นน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขา Naukluft หลังจาก 200 กิโลเมตรไปแล้ว แม่น้ำจะไหลงลงไปยังเขื่อนฮาร์แดปซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดของประเทศ โดยมีเส้นรอบวงอยู่ที่ 30 กิโลเมตรและมีพื้นผิวน้ำที่ 28 ตารางกิโลเมตร หลังจากที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีการเก็บกักน้ำไว้ในปริมาณที่พอสมควรแล้ว ในช่วงฤดูฝนปริมาณน้ำอาจจะมีกระแสน้ำที่เชี่ยวกราด ส่วนในช่วงหน้าแล้งแอ่งน้ำทดแทนที่อยู่กระจัดกระจายในบริเวณหุบเขาแม่น้ำฟิชจะเป็นแหล่งน้ำให้บรรดาสัตว์ได้บริโภค

แม่น้ำฟิช
     หุบเขาแม่น้ำฟิชมีจุดเริ่มต้นที่ซีไฮม์ ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ หุบเขาแม่น้ำฟิชมีความยาว 161 กิโลเมตร กว้าง 27 กิโลเมตร และลึกถึง 55 เมตร หุบเขาแม่น้ำฟิชสิ้นสุดที่ Ai Ais และสิ้นสุดที่แม่น้ำออเรนจ์ซึ่งเป็นเขตพรมแดนที่อยู่ติดกับประเทศแอฟริกาใต้

เครดิต : info-namibia.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: