Travel Update

:

ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) ปรากฎการณ์ปีศาจหิมะของญี่ปุ่น

ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) ปรากฎการณ์ปีศาจหิมะของญี่ปุ่น

เที่ยว ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) ซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง จังหวัดมิยากิ และ จังหวัดยามากาตะ ของญี่ปุ่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนที่ชื่นชอบในกิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมสุดเอ็กซ์ตรีม ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นคือ การชม "ปีศาจหิมะ" (Snow Monster)


     ในช่วงฤดูหนาว ประมาณเดือนมกราคม - มีนาคม ภูเขาซาโอะจะมีปีศาจหิมะเกิดขึ้น เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดจากการทับถมของหิมะ ทำให้มีรูปทรงแปลกตา หากมองบนกระเช้าลอยฟ้าจากมุมสูง ก็จะเห็นปีศาจหิมะสีขาวเรียงรายทั่วเชิงเขา นอกจากนี้ในช่วงเดือนนี้ จะมีการจัดเทศกาลประดับไฟปีศาจหิมะ (Juhyo Light Up) ขึ้นประจำทุกปี ที่ สถานีจิโซซันโช (Jiso Sancho Station) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีของกระเช้าไฟฟ้าซาโอะด้วย     ส่วนในช่วงฤดูใบไม้ผลินั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาเดินป่า ชมดอกนาร์ซิสซัส สีเหลืองบานสะพรั่งปกคลุมทั่วเชิงเขา ในช่วงฤดูร้อน ใครที่เป็นสายลุยต้องมา เพราะที่นี่เขาจะมีกิจกรรมปีนเขาขึ้นไปชม ปากปล่องภูเขาไฟโอคามะ (Okama Crator) และชมใบไม้เปลี่ยนสีสวยงาม ไกลสุดลูกหูลูกตา ได้ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอีกด้วยบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: