Travel Update

:

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการแล้ว


หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการแล้ว


หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ที่ก่อนหน้านี้ต้องถูกปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 โดยมี แต่ภายหลังกรุงเทพฯมีคำสั่งคลายล็อคผ่อนปรนให้เปิดบางสถานที่ได้ในระยะที่ 2 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ที่ได้เตรียมมาตรการความพร้อมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การจัดให้มีจุดคัดกรอง ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้า การจัดที่นั่งอ่านหนังสือโดยเว้นระยะห่าง 1.5-2 เมตร จัดให้นั่งโต๊ะละ 1 คน จากปกตินั่งโต๊ะละ 4 คน และนั่งหันหน้าไปทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าใช้บริการจะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่การอ่าน ในส่วนของการทำความสะอาด ได้มีการทำความสะอาดทุกชั้นทุกพื้นที่ รอบละประมาณ 30 นาที วันละ 3 รอบ ได้แก่ ก่อนเปิดให้บริการระหว่างวันและหลังปิดให้บริการ


     สำหรับวันและเวลาในการเปิดให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กำหนดเปิดให้บริการในวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. และปิดให้บริการในวันอาทิตย์-วันจันทร์ และปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วย ผู้เข้าใช้บริการสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bangkokcitylibrary.com


     ในเบื้องต้นหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครได้ กำหนดให้เข้าใช้บริการได้รอบละ 70 คน แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ เวลา 09.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. แต่เนื่องจากพื้นที่มีขนาดใหญ่ มีโต๊ะเก้าอี้เพียงพอ อาจจะมีการเพิ่มเติมจำนวนผู้เข้าใช้บริการได้อีก โดยคำนึงถึงมาตรการในการเว้นระยะห่างเป็นสำคัญ     สำหรับประชาชนสามารถมายืมหนังสือจากหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และห้องสมุดของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 36 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์หรือช่องทางโทรศัพท์ โดยจะต้องเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบรหัสสมาชิกและค้นหาหนังสือให้เรียบร้อย จะติดต่อกลับให้มารับหนังสือ โดยอาจมารับด้วยตนเองหรือผ่าน Line Man / Grab Messenger ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง และชดใช้ในกรณีหนังสือสูญหายเอง


     ส่วนการคืนหนังสือ ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือผ่านตู้ยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างตามมาตรการ Physical Distancing โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตู้ทุก 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด ใส่หน้าหน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: