Travel Update

:

จุด Check in ริมคลองแสนแสบ สร้างคลองสวย คืนน้ำใส


จุด Check in ริมคลองแสนแสบ สร้างคลองสวย คืนน้ำใส


กรุงเทพมหานคร ยังคงเดินหน้าพัฒนาพื้นที่คลองแสนแสบ คลองสาขา รวมทั้งพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้ง เป้าในการพัฒนาคลองแสนแสบ และคลองสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ 21 เขต ประกอบด้วย ราชเทวี ปทุมวัน วัฒนา ห้วยขวาง สวนหลวง วังทองหลาง บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง คันนายาว คลองสามวา มีนบุรี หนองจอก ดุสิต ดินแดง จตุ จักร บางเขน ลาดพร้าว สายไหม หลักสี่ และดอนเมือง


     แบ่งการพัฒนาออกเป็นมิติด้านต่างๆ ดังนี้ มิติด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการขยะและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย การดูแลคุณภาพน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย มลพิษทางอากาศและเสียง ความร่มรื่น สวยงาม มิติด้านคุณภาพชีวิต ได้แก่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสะดวกสบายในการเดินทาง การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การควบ คุมและแก้ปัญหาการรุกล้ำ มิติด้านสังคม ได้แก่ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ความสัมพันธ์ของชุมชน เป็นสถานที่จัด กิจกรรมและพื้นที่สำหรับคนทุกวันเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาชาวคลองที่ส่งต่อไปยังคน รุ่นต่อไปได้ มิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว จุดพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแลนด์มาร์คที่สร้างชื่อเสียง


     โดยในส่วนของการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น หลายสำนักงานเขตได้จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองแสนแสบ คลองสาขาและบริเวณโดยรอบเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อาทิ เขตปทุมวัน ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ริมทางเดินเลียบคลองแสนแสบบริเวณท่าเรือ สะพานหัวช้าง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนว Street Art โดยใช้ศิลปะบนกำแพงหรือ กราฟิตี้ ให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวสามารถ ถ่ายภาพๆได้ โดยบริเวณดังกล่าวยังเป็นเส้นทางเดินเที่ยวไปยังร้านกาแฟบรรยากาศดีริมคลอง


     ต่อเนื่องไปยังพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน ได้ เขตวัฒนา ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ พัฒนาทางเดินริม คลองเส้นทางบริเวณท่าเรือสุเหร่าบ้านดอนพร้อมทาสีให้สวยงามเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางวิ่งออกกำลังกาย เขต สวนหลวง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือราม 1 โดยสร้างเส้นทางเดินเลียบคลองแสนแสบให้เป็นจุดเช็คอิน (Check in) คลองตัน-คลองแสนแสบ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีราวสะพาน ร่วมกับการปลูกไม้ดอกให้มีความสวยงามมีความเป็น Street Art และเขตหนองจอก ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม โรงเรียนในพื้นที่เขตหนองจอก ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นทองอุไรและต้นพุทธรักษา นอกจากนี้ครูผู้สอนวิชาศิลปะได้ร่วมกันวาดภาพภาพ 3 มิติ บริเวณท่าน้ำวัดฯ ริมคลองแสนแสบ เพื่อสร้างจุดเช็คอิน (Check in) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะ สำหรับเขตหนองจอก


     ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ได้ขอความร่วมมือไปยังประชาชน ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการคืนสภาพแวดล้อมที่ดี ให้กับคลองแสนแสบ ให้กลับมามีความสะอาด สวยงาม สมกับเป็นคลองสายหลักของกรุงเทพฯ ด้วยการไม่ทิ้งขยะใน ลำน้ำสาธารณะ ไม่ปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำริมคลอง สำหรับผู้ที่อาศัยริมคลองขอให้ช่วยกันปรับปรุงที่อยู่อาศัย อาคาร บ้าน เรือนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง เพื่อช่วยกันคืนน้ำใสให้คลองแสนแสบกลับมาสวยอีกครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: