Travel Update

:

กทม. เร่งพัฒนาพื้นที่สีเขียว ในโครงการ Green Bangkok 2030


กทม. เร่งพัฒนาพื้นที่สีเขียว ในโครงการ Green Bangkok 2030


การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ ตามโครงการ Green Bangkok 2030 ที่ได้เริ่มดำเนินโครงการ Green Bangkok 2030 มาตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปี 2562 โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้อย่างน้อย 10 ตารางเมตร/คน ภายในปี 2573 เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานสากล


     สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ในปี 2563 กรุงเทพมหานครได้สร้างสวนสาธารณะและเปิดให้บริการแล้ว จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สวนปิยะภิรมย์ เขตบางกะปิ พื้นที่ 10 ไร่ สวนสันติพร เขตพระนคร พื้นที่ 2.5 ไร่ และสวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง พื้นที่ 30 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ จะแล้วเสร็จในปี 2564 – 2565 อีก 12 แห่ง


     ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและมอบพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กรุงเทพมหานครนำมาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. จะพิจารณาประเมินความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพของที่ดิน การเข้าถึง และระยะเวลาการมอบให้กรุงเทพมหานครนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนใช้ร่วมกัน จากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาพื้นที่ ปัจจุบันมีประชาชนแจ้งความประสงค์มอบที่ดิน ทั้งพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เข้าร่วมโครงการ Green Bangkok 2030 แล้ว จำนวน 6 แห่ง รวมพื้นที่ทั้งหมดมากกว่า 123 ไร่ ประกอบด้วย ที่ดินซอยหน้าวัดหัวลำโพง เขตบางรัก พื้นที่ประมาณ 0.5 ไร่ ที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตบางกอกน้อย พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ที่ดินบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา พื้นที่ประมาณ 98 ไร่ ที่ดินภายในซอยวชิรธรรมสาธิต 35 เขตพระโขนง พื้นที่ประมาณ 14 ไร่ และที่ดินภายในซอยศรีนครินทร์ 24 เขตสวนหลวง พื้นที่ประมาณ 4 ไร่     นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครยังได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่าง ในสถานที่ราชการและหน่วยงาน การทำสวนบนอาคารสูงและสวนแนวตั้ง รวมถึงเพาะพันธุ์และแจกกล้าไม้ให้ประชาชน เพื่อนำไปปลูก


     กรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ยืนต้นจำนวนกว่า 200,000 ต้น จากบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ เดเวลอปเม้นท์ จำกัด เช่น พะยอม พะยูง เต็ง นนทรี ทองกวาว มะค่า มะฮอกกานี คูน แคนา เป็นต้น โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้นำกล้าไม้เหล่านี้ไปปลูกในพื้นที่ว่าง สวนสาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ร่มไม้ให้กับเมือง และอยู่ระหว่างการเตรียมแผนแจกจ่ายกล้าไม้ดังกล่าวให้กับประชาชนในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อนำไปปลูกช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ ต่อไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: