Travel Update

:

แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร 'ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคกหนองนา' เขตทวีวัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคกหนองนา

แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร 'ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคกหนองนา' เขตทวีวัฒนา

โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนา และเกี่ยวข้าว ณ บริเวณริมถนนพุทธมณฑลสาย 3 ตัดกับถนนอุทยาน ซึ่งดำเนินการโดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์การเรียน รู้เกษตรอินทรีย์ โคกหนองนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร บนพื้นที่ 15 ไร่ โดยจัดสร้างในพื้นที่ส่วน หนึ่งของสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่กรุงเทพมหานครกำลังจัดสร้าง ประกอบไปด้วยแปลงนา บ่อน้ำ แปลงไม้ ดอกนานาชนิด แปลงปลูกพืชสมุนไพร และแปลงผักเพื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีโรงเรือนเพาะเห็ด โรง เรือนการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ การเพาะเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงปลา รวมทั้งมีการปลูกพืชในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พรรณพืช

พุทธมณฑลสาย 3
     ในพื้นที่มีการปลูกต้นจันอิน จำนวน 5 ต้น ซึ่งจันอินเป็นต้นไม้โบราณที่ปัจจุบันใกล้จะสูญพันธุ์ และเป็นไม้ผลที่มีลักษณะเฉพาะ โดยต้นเดียวกันสามารถออกผลได้ 2 แบบ ผลลูกกลมป้อมขนาดใหญ่เรียกว่า "ลูกอิน" ผลลูกแบนและแป้นขนาดเล็กเรียกว่า "ลูกจัน" นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลา การเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง การเลี้ยงไก่ เป็ด กุ้งฝอย หอยขม หอยปัง รวมถึงแปลงผักชนิดต่าง ๆ


     ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคกหนองนา ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 คาด ว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสานออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจได้เร็ว ๆ นี้


     สำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคกหนองนา ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ตัดถนนอักษะ เขตทวีวัฒนา ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 21 เม.ย.64 ดำเนินการขุดบ่อเลี้ยงปลา ขนาด 1,400 ตารางเมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมจัดทำคลองไส้ไก่เพื่อนำน้ำในบ่อไปหล่อเลี้ยงแปลงนา จัดทำแปลงผักอินทรีย์ชนิดต่างๆ มี พื้นที่โดยประมาณ 3.5 ไร่ จัดสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่ จำนวน 1 โรง จัดสร้างโรงเรือน สำหรับเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดต่างๆ รวมทั้งจัดทำบ่อซีเมนต์สาธิตการเลี้ยงหอยขม หอยปัง กุ้งฝอย และปูนา จัดทำ แปลงนา มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 3.5 ไร่ ได้ดำเนินการปักดำพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.64 โดยปลัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการทำกิจกรรม และกำหนดการเก็บเกี่ยวในวันที่ 19 ก.ย.64 รวมอายุพันธุ์ข้าว 120 วัน (เพาะพันธุ์ต้นกล้า 13 วัน และ เริ่มดำถึงเก็บเกี่ยว 107 วัน) การปลูกไม้ยืนต้น ทำการปลูกยางนา 310 ต้น ชะ แมบทอง 340 ต้น ไผ่เลี้ยง 359 ต้น ต้นหว้า 13 ต้น และหญ้าแฝก 13,000 ต้น     ส่วนระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 30 ส.ค.64 โดยขยายพื้นที่เพื่อจัดทำแปลงนาอีก 5 ไร่ แปลง ข้าวโพด 2 ไร่ บ่อน้ำและคลองโดยรอบแปลงนาพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ เตรียมพร้อมเป็นพื้นที่สำหรับปลูกไม้ เบญจพรรณชนิดต่างๆ เช่น ยางนา ประดู่ พะยูง พะยอม มะฮอกกานี แคนา รวมประมาณ 3,000 ต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพัฒนาพื้นที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ต.ค.64บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: