Travel Update

:

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เปิด 'Night at the Museum' ชมความงามโบราณสถานยามค่ำคืน

Night at the Museum

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เปิด 'Night at the Museum' ชมความงามโบราณสถานยามค่ำคืน

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดกิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน (Night at the Museum) เวลา 16.00-20.00 น. ให้เข้าชมความงดงามของโบราณสถานภายในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และส่วนจัดแสดงนิทรรศการในพระที่นั่งต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม และ 25-26 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
     โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์สถาปัตยกรรมวังหน้า และความเป็นมาแห่งอารยธรรมไทยในช่วงเวลาค่ำ ประกอบด้วย นมัสการพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พร้อมชมจิตรกรรมฝาผนังแห่งยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ชมพระตำหนักแดง ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตของเด็กไทย ตั้งแต่การเกิด การโกนจุก จนถึงประเพณีการเรียนการศึกษา โดยโบราณวัตถุสำคัญที่จัดแสดง อาทิ พระแท่นประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระแท่นบรรทมเพลิง (กระดานอยู่ไฟ) เครื่องเล่นของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร บ้านตุ๊กตาของเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5


     นอกจากนี้ยังเล่าเรื่องวัฒนธรรมการกินหมากของคนไทย โดยจัดแสดงเชี่ยนหมากและภาชนะบรรจุหมากพลูในรูปทรงต่าง ๆ อาคารหมู่พระวิมาน พระราชมณเฑียรที่ประทับในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นเอก แสดงเอกลักษณ์อันวิจิตรบรรจงของศิลปะช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี) จัดแสดงประวัติเจ้าพระยายมราช เสนาบดีกรมนครบาล ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และผนังไม้จำหลักวรรณกรรม “สามก๊ก” เก๋งจีนนุกิจราชบริหาร ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังจีน “ห้องสิน” ฝีมือของช่างชาวจีน ชมความอลังการในงานประณีตศิลป์ของราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบพระอิสริยยศในงานพระเมรุ ณ โรงราชรถ


     นอกจากนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ได้จัดเตรียมวิทยากรนำชม วันละ 3 รอบ รอบแรก เวลา 17.00 น. รอบที่ 2 เวลา 17.30 น. และรอบที่ 3 เวลา 18.00 น. พร้อมชมการบรรเลงดนตรีไทย - สากล จากสำนักการสังคีต ในเวลา 18.00-19.00 น.

     สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรม เปิดพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน (Night at the Museum) เวลา วันที่ 17-19 ธันวาคม และ 25-26 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงผลรับรองการรับวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็ม


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: