Travel Update

:

ชวนชมทุ่งดอกทานตะวัน ที่สวนรถไฟ ตลอดเดือน ม.ค.

ทุ่งดอกทานตะวัน สวนรถไฟ

ชวนชมทุ่งดอกทานตะวัน ที่สวนรถไฟ ตลอดเดือน ม.ค.

ชวนชมทุ่งดอกทานตะวัน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวกรุงเทพมหานครในปี 2565 ภายใต้กิจกรรม “เทศกาลชมทุ่งดอกไม้กรุงเทพมหานคร” (Bangkok Flora Festival) โดยเนรมิตทุ่งดอกไม้กลางสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง ระหว่างเดือนมกราคม- กรกฎาคม 2565 สำหรับเดือนมกราคมนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดเทศกาลชมทุ่งดอกทานตะวัน จำนวน 30,000 ต้น ปลูกบนพื้นที่ 4 ไร่ ภายในสวนสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร โดยมีการคัดเลือกดอกทานตะวันพันธุ์วินเซ็นท์ บราวน์ เซ็นเตอร์ ที่มีลักษณะเด่น คือ เป็นพันธุ์ผสมที่ไม่มีละอองเกสร ทำให้ผู้ที่แพ้ละอองเกสร สามารถชื่นชมความงามได้ใกล้ๆ ไม่เป็นอันตราย ซึ่งประชาชนสามารถเข้าชมและถ่ายภาพ เป็นการพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดเดือนมกราคมนี้

เทศกาลชมทุ่งดอกไม้กรุงเทพมหานคร
     ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พร้อมทั้งปลูกไม้ดอกไม้ประดับในสวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ โดยในปี 2565 ประชาชนสามารถเที่ยวชม “เทศกาลชมทุ่งดอกไม้กรุงเทพมหานคร” (Bangkok Flora Festival) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2565 ดังนี้


Bangkok Flora Festival
1. เดือนมกราคม 2565 เทศกาลชมทุ่งดอกทานตะวัน ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร
2. เดือนมีนาคม 2565 เทศกาลชมดอกผักเสี้ยนฝรั่ง ณ สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง
3. เดือนพฤษภาคม 2565 เทศกาลชมทุ่งดอกดาวกระจายหลากสี ณ สวนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร
4. เดือนกรกฎาคม 2565 เทศกาลชมทุ่งดอกเวอร์บีน่า ไฟเนส ณ สวนจตุจักร เขตจตุจักร

สวนรถไฟ
     ซึ่งพันธุ์ไม้ทั้งหมดเป็นการขยายพันธุ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละช่วงเดือน รวมจำนวนกว่า 160,000 ต้น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: