Travel Update

:

จัดทริปรถไฟขบวนพิเศษ ใช้รถจักรไอน้ำนำเที่ยวกรุงเทพ - นครปฐม

จัดทริปรถไฟขบวนพิเศษ ใช้รถจักรไอน้ำนำเที่ยวกรุงเทพ - นครปฐม 

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดขบวนรถพิเศษ นำเที่ยวเส้นทางสายกรุงเทพ - นครปฐม โดยใช้รถไฟหัวจักรไอน้ำในการนำเที่ยว ซึ่งถือเป็น 1 ใน 6 โอกาสพิเศษ ที่การรถไฟฯ นำหัวรถจักรไอน้ำ รุ่นแปซิฟิก หมายเลข 824 และ 850 รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มาให้ได้ใช้บริการกัน

     โดยจะเริ่มออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตั้งแต่เวลา เวลา 08.10 น. ถึงสถานีนครปฐม เวลา 10.10 น. ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไหว้ พระปฐมเจดีย์ แลนด์มาร์คของจังหวัดนครปฐม และท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครปฐม ประมาณ 6 ชั่วโมง

     จากนั้นเที่ยวกลับออกจากสถานีนครปฐม เวลา 16.30 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 18.30 น. โดยมีสถานีที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ได้แก่ สถานีสามเสน บางซื่อ บางบำหรุ ศาลายา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นหรือลงตามสถานีดังกล่าว


     ขณะเดียวกันยังขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่ใกล้เส้นทางรถไฟสายกรุงเทพ – นครปฐม สามารถร่วมบันทึกความทรงจำในเส้นทางที่ขบวนรถวิ่งผ่านได้เช่นกัน

     ใครที่สนใจก็สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือผ่านระบบ D-Ticket อัตราค่าโดยสารไป-กลับ (รถนั่งชั้น 3) 299 บาทต่อคน พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถไฟทั้งเที่ยวไปและกลับ

     ทั้งนี้ ผู้ร่วมเดินทางต้องเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และสามารถแสดงหลักฐานผ่าน Digital Health Pass บนหมอพร้อมแอพพลิเคชั่น หรือแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองในวันเดินทาง


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: