Travel Update

:

"อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ" สวนสมุนไพรใหญ่ที่สุดในไทย

"อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ" สวนสมุนไพรใหญ่ที่สุดในไทย

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ตั้งอยู่ที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม เป็นอุทยานธรรมชาติเกี่ยวกับสมุนไพร บนพื้นที่ทั้งหมดกว่า 140 ไร่ ซึ่งถือได้ว่ากว้างและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้


     ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นจุดที่รวบรวมสมุนไพรที่อยู่ในตํารายาเอาไว้มากถึง 800 ชนิด รวมถึงมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ และ คลินิกให้บริการการแพทย์แผนไทย ในบรรยากาศแบบบ้านหมอยาแบบโบราณด้วย


     อีกทั้งภายในอุทยานฯ ยังมีการจัดสร้างตัวอาคารขึ้นภายใต้แนวคิด Universal Design คือการออกแบบสิ่งแวดล้อม สถานที่ และเครื่องใช้ ที่อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ที่ด้อยสมรรถภาพด้านต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เข้าชมทุกคนสามารถมาเรียนรู้และเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้อย่างเท่าเทียมกันนั่นเอง     เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ครบถ้วนมากๆ อีกทั้งยังเดินทางสะดวกใกล้กรุงเทพฯ ดีต่อทั้งคนแก่ คนพิการมากๆ อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: