Travel Update

:

Musandam ทะเลสาบสีมรกตในอ่าวเปอร์เซียแห่งโอมาน


Musandam ทะเลสาบสีมรกตในอ่าวเปอร์เซียแห่งโอมาน


มูซันดัมกอฟเวอโนเลท เป็นเขตการปกครองตนเองของประเทศโอมาน ปกครองโดยมีผู้ว่าการรัฐ เป็นผู้ปกครองสูงสุด เป็นดินแดนส่วนที่แยกออกมาจากประเทศโอมานและเป็นส่วนหนึ่งของเขตการปกครองพิเศษ Madha ตั้งอยู่ในคาบสมุทรมุซันดัม ระหว่างช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) เป็นช่องแคบที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ กับอ่าวเปอร์เซียของคาบสมุทรอาหรับ เขตการปกครองตนเองนี้เป็นดินแดนที่แยกออกมาจากประเทศโอมาน ล้อมรอบด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates) มีการแบ่งการปกครองระหว่าง 2 ประเทศคือโอมานและอิหร่าน บริเวณทางตอนเหนือของมุซันดัม จะเป็นหมู่บ้าน Kumzar ชาวบ้านจะใช้ภาษากุมซารี ในประเทศโอมาน ส่วนทางตะวันตกเฉียงใต้ผู้คนจะใช้ภาษาลาริภาษาลารีและภาษาลูรี ซึ่งใช้ในประเทศอิหร่าน คาบสมุทรมุซันดัมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,800 ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนประชากรประมาณ 31,245 คน


     การเดินทางมาที่มุซันดัม กอฟเวอโนเลท นั้นไม่ง่ายเนื่องจากมีจำนวนเที่ยวบินที่จำกัด หากขับรถมาจะใช้เวลา 10 ชั่วโมง โดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมด 4 ด่าน หลังจากนั้น จึงเกิดการเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากจากท่าเรือของเมืองชินทาส ระหว่างมัสกัตกับมุซันดัม เริ่มในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2008 เพื่อให้การเดินทางมามุซันดัมนั้นสะดวกมากขึ้น หากเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเดินทางได้โดยขนส่งทางบกหรือขบรถมาได้เท่านั้น     ที่เขตการปกครองตนเองมุซันดัมประกอบไปด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดคาซาบ จังหวัด Bukha จังหวัด Dibba Al-Bay'ah และ จังหวัด Madha ผู้ว่าการรัฐคนปัจจุบันคือ Sayyid Ibrahim bin Said al Busaidy


     สภาพภูมิประเทศของมุซันดัมตรงแนวชายฝั่งจะมีลักษณะคล้ายธารน้ำแข็งแถบบริเวณขั้วโลก ซึ่งที่จริงแล้วชายฝั่งทะเลแถบนี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก เนื่องจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอาหรับที่มีการเคลื่อนอย่างช้าๆ ภายใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย จึงทำให้ภูเขาในแถบประเทศอิหร่านเกิดแผ่นดินไหวได้ง่าย จากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอาหรับ ทำให้คาบสมุทรมูซันดัมจมลงทะเล แต่เนื่องจากภูเขานั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก จึงทำให้น้ำทะเลไหลลงสู่ทุ่งหญ้าด้านล่าง และเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ของมุซันดัมในปัจจุบัน


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: