Travel Update

:

น้ำตก Krimml อัศจรรย์น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรีย


น้ำตก Krimml อัศจรรย์น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรีย


น้ำตก Krimml มีความสูงถึง 380 เมตร จัดว่าเป็นน้ำตกที่มี่ความสูงที่สุดในประเทศออสเตรีย น้ำตกแห่งนี้อยู่ได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำ Krimmler Ache และตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน Krimml ในอุทยานแห่งชาติ High Tauern ซึ่งอยู่ภายในรัฐซาลซ์บูร์กของประเทศออสเตรีย


     น้ำตก Krimml มีลักษณะเป็นชั้นๆ จุดเริ่มต้นของน้ำตกนั้นอยู่ตรงจุดสุดยอดของหุบเขา Krimmler Ache และสายน้ำได้ตกลงมาเป็นชั้นๆ มีทั้งหมด 3 ชั้น สำหรับชั้นที่สูงที่สุดนั้นมีความสูงประมาณ 140 เมตร ส่วนชั้นตรงกลางมีความสูงอยู่ที่ 100 เมตร และชั้นที่อยู่ต่ำที่สุดคือชั้นที่สามมีความสูงเท่ากับชั้นที่หนึ่งคือ 140 เมตร หากวัดจากจุดที่สูงที่สุดของน้ำตกจะมีความสูง 1,470 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล


     น้ำตก Krimml เป็นกระแสน้ำที่เกิดจากธารน้ำแข็งที่เกิดการละลายมาจากยุคน้ำแข็ง ปริมาณการไหลของน้ำตก Krimml จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล ปริมาตรของน้ำตกในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมอยู่ที่ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือปริมาณ 5.28 ล้านแกลลอนต่อชั่วโมง ในขณะที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาตรการไหลของน้ำตกจะอยู่ที่เพียง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือ 0.13 ล้านแกลลอนต่อชั่วโมง ปริมาตรการไหลของน้ำนั้นมีมากที่สุดในวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1987 ด้วยปริมาตร 600,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือประมาณ 160 ล้านแกลลอนต่อชั่วโมง     มีปริมาณนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมน้ำตก Krimml ถึงประมาณ 400,000 คนต่อปี ด้วยปริมาณหมอกที่ปกคลุมน้ำตกทำให้เกิดมอสเป็นจำนวนมากทั่วบริเวณ รวมทั้งพืชจำพวกเห็ดราและเฟิร์น นอกจากนั้นรอบๆ บริเวณน้ำตกยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกมากมายถึง 62 ชนิดอีกด้วย
เครดิต : en.wikipedia.org
pixabay.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: