Travel Update

:

ย้อนรอยชมปราสาทโบเดียมแห่งราชวงศ์อังกฤษสมัยยุคกลาง


ย้อนรอยชมปราสาทโบเดียมแห่งราชวงศ์อังกฤษสมัยยุคกลาง


ปราสาทโบเดียม เป็นปราสาทที่มีการสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นที่ประทับของราชวงศ์อังกฤษซึ่งถูกสร้างในสมัยยุคกลาง มีคูน้ำล้อมรอบปราสาท ปราสาทหลังนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1385 โดยอัศวินซึ่งมียศเป็นขุนนางอังกฤษ มีชื่อว่าเซอร์เอ็ดเวิร์ด ดาลิงริกก์ (Sir Edward Dalyngrigge) เขาเป็นบุตรชายของท่านบารอนซึ่งเป็นยศหนึ่งของขุนนางอังกฤษ แต่เขาไม่ได้เจริญรอยตามบิดาของเขารวมถึงไม่ได้รับมรดกจากที่บ้านของเขา ในทางตรงกันข้ามเขากลับเดินทางสายอาชีพของเขาด้วยการเป็นทหารรับจ้างในแถบทวีปยุโรป เขาได้รับเงินมหาศาลจากการเป็นทหารรับจ้างให้เหล่าทหารกระหายสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลี


     ในปี ค.ศ. 1377 เขาเดินทางกลับประเทศอังกฤษ ดาลิงริกก์ได้ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตนักเพื่อสร้างตัวเขาเองให้เป็นเจ้าของคฤหาสน์ในซัสเซกซ์ตะวันออก หลังจากนั้นเขาได้รับการสนับสนุนสร้างป้อมปราการของบ้านเขาเองโดยพระเจ้าริชาร์ดที่ 2 แห่งอังกฤษ โดยกษัตริย์ริชาร์ดที่ 2 มีพระประสงค์ที่จะให้เขาสร้างป้อมปราการทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศอังกฤษเพื่อยับยั้งการรุกรานของชนชาติฝรั่งเศส แต่เซอร์เอ็ดเวิร์ด ดาลิงริกก์กลับเลือกที่จะสร้างปราสาทที่มีลักษณะคล้ายป้อมปราการแทน ปราสาทโบเดียมนั้นถูกวางแบบแปลนให้มีสนามล้อมรอบปราสาทโดยตรงกลางจะมีลักษณะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม และจะมีป้อมปราการล้อมรอบตรงมุมทั้งสี่ด้าน หากมองจากระยะไกลแล้วจะดูเหมือนว่าปราสาทโบเดียมแห่งนี้ลอยอยู่เหนือน้ำเนื่องจากมีคูน้ำอยู่รอบๆ เป็นภาพที่สวยงามมากทีเดียว     ปราสาทหลังนี้นั้นมีอายุกว่า 600 ปีและได้ถูกอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนได้มาเยี่ยมชมแม้ว่าภายในจะถูกทำลายไปบ้างตามกาลเวลา แต่ปราสาทโบเดียมแห่งนี้ก็ยังคงทนและมีความสวยงามอย่างน่าประทับใจจนปัจจุบันเครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: