Travel Update

:

มัสยิดโดมทองคำ สถาปัตยกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ใจกลางเยรูซาเลม


มัสยิดโดมทองคำ สถาปัตยกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ใจกลางเยรูซาเลม


โดมออฟเดอะร็อค หรือในภาษาอารบิกเรียกว่า กุบบะฮ์ อัชซักรอฮ์, ฮีบรู (Qubbat al-Ṣakhrah) เป็นศาสนสถานของศาสนาอิสลามตั้งอยู่ที่เยรูซาเลม ประเทศอิสราเอล ถูกสร้างโดยแอ็บด์ อัล-มาลิก ไอบีเอ็น มาร์วาน ในศตวรรษที่ 7 เขาผู้นำทางศาสนาของมุสลิมและเกิดในครอบครัวอุมัยยะฮ์ โดมทองแห่งนี้ถือเป็นเป็นศาสนสถานอันศักดิ์ของชาวมุสลิมและเป็นที่ตั้งของศิลาฤกษ์ (Foundation Stone) โดมหินนี้เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่ชาวมุสลิมและชาวยิว


     โดยศาสดามุฮัมมัด ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลามมีความเชื่อว่าที่โดมทองนี้เป็นเส้นทางไปสู่สรวงสวรรค์ และเป็นสถานที่ที่ชาวยิวและคริสเตียนเชื่อว่าเป็นที่ซึ่งอับราฮัมเตรียมการถวายลูกของเขาคืออิสอัคแก่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชา ทั้งโดมทองและมัสยิดอัลอักซอตั้งอยู่บนยอดเขาเทมเพิลเมาท์ ซึ่งเป็นอาณาบริเวณส่วนหนึ่งของวิหารของโซโลมอน รู้จักในหมู่ชาวมุสลิมว่า อัลฮะเราะมุชชะรีฟ หรือ เนินพระวิหาร


     รูปแบบการก่อสร้างและการตกแต่งโดมทองแห่งนี้นั้นได้รับอิทธิพลมาจากจักรวรรดิไบแซนไทน์ (Byzantine) หรือไบแซนทิอุม การก่อสร้างในศตวรรษที่ 7 นั้นเป็นยุคเริ่มต้นของการกำเนิดศิลปะในรูปแบบการมองเห็นที่เป็นเอกลักษณ์ในศาสนาอิสลาม โดมแห่งศิลานี้ไม่ได้เป็นเพียงศาสนสถานที่สำคัญของชาวมุสลิมเท่านั้น แต่ยังเป็นศาสนาที่ทีมีความสำคัญของทั้งชาวยิวและคริสเตียนอีกด้วย โดมแห่งศิลานี้ถูกสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 691 ถึง 692 ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวพันกันระหว่างทหารมุสลิมเข้ามายึดครองเมืองเยรูซาเลม จนได้รับอิทธิพลจากจักรวรรดิไบแซนไทน์ โดมแห่งศิลาเป็นที่รู้จักกันว่าภูเขาโมไรยาห์ตรงใจกลางของเมืองเยรูซาเล็ม ทั้งภายในและภายนอกของโดมแห่งศิลานี้ตกแต่งด้วยหินอ่อน กระเบื้องโมเสกและหินสลัก เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานสวยงาม
เครดิต : en.wikipedia.org
pixabay.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: