Travel Update

:

ชมทะเลสาบอะชิ ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟกับวิวภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่น


ชมทะเลสาบอะชิ ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟกับวิวภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่น


ทะเลสาบอะชิ เกิดมาจากหลุมปล่องภูเขาไฟฮาโกเนะหลังจากเกิดการระเบิดครั้งล่าสุดเมื่อ 3,000 ปีก่อน ปัจจุบันทะเลสาบแห่งนี้อยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิซึ่งฉากหลังเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาไฟฮาโกเนะ ชายฝั่งทะเลสาบได้รับการพัฒนายกเว้นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ทางทิศตะวันออกและทางทิศเหนือรวมถึงรีสอร์ทสองสามแห่งที่อยู่บริเวณนี้


     วิวที่สวยงามที่สุดของทะเลสาบประกอบไปด้วยภูเขาไฟฟูจิที่สามารถมองเห็นจากท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (เพียงสองสามก้าวจากท่าเรือ) สามารถมองเห็นจากพระราชวังเก่าฮาโกเน่และจากเรือที่ล่องไปตามทะเลสาบแม้ว่าจะมีเมฆที่ปิดกั้นการ มองเห็นของภูเขาไฟฟูจิอยู่บ้างบางครั้ง แต่คุณบางครั้งคุณอาจจะโชคดีได้เห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจนมากขึ้น วิวค่อนข้างที่จะมองเห็นได้ชัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวมากกว่าในช่วงฤดูร้อน รวมทั้งในตอนเช้าและตอนบ่ายแก่ๆ


     มีสองบริษัทที่ให้บริการนั่งเรือชมวิวในทะเลสาบก็คือบริษัทเดินเรือฮาโกเน่ไซต์ซีอิ้งและบริษัทเดินเรืออิซุฮาโกเนะไซต์ซีอิ้ง ที่ปล่อยเรือระหว่างท่าเรือโมโตะฮาโกเน่และท่าเรือฮะโกะเนะมาจิที่อยู่ตรงชายฝั่งทางใต้ของทะเลสาบรวมทั้ง ท่าเรือโทเง็นไดและท่าเรือโคจิริชายฝั่งทางเหนือ การล่องเรือจะล่องจากทะเลสาบฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่งใช้เวลาประมาณ 30 นาที ราคาค่าโดยสารอยู่ที่ 1,050 เยน สำหรับบัตรโดยสารแบบฮาโกเน่ฟรีพาสหรือโดยสารแบบไม่จำกัดเที่ยวจะสามารถใช้กับเรือแบบไพเรทชิปกับบริษัทเดินเรือฮาโกเน่ไซต์ซีอิ้งได้เท่านั้นและไม่สามารถใช้กับเรือที่ให้บริการโดยบริษัทเดินเรืออิซุฮาโกเนะได้
เครดิต : japan-guide.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: