Travel Update

:

แหลมคาโปเกรโก ถ้ำหินปูนใต้ทะเลจากธรรมชาติ ในเกาะไซปรัส


แหลมคาโปเกรโก ถ้ำหินปูนใต้ทะเลจากธรรมชาติ ในเกาะไซปรัส


คาโปเกรโก เป็นแหลมและคาบสมุทรขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไซปรัส เมืองฟามากุสตาอยู่ระหว่างเมืองเอเยียนาปาและเมืองพาราลิมนี พื้นที่แห่งนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Natura 2000 ซึ่งเป็นเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองธรรมชาติในดินแดนของสหภาพยุโรป มีพื้นที่ทั้งหมด 384.90 เฮกตาร์


     ตามหลักฐานการค้นพบของหน่วยงานขุดค้นหาวัตถุโบราณในปี ค.ศ. 1992 แหลมนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสถานที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานซึ่งเก่าแก่โบราณมากที่สุดในเกาะ ในปี ค.ศ. 2007 ซากปรักหักพังอันเก่าแก่ของศตวรรษที่ 2 ได้ถูกค้นพบและตรวจสอบโดยนักดำน้ำในพื้นที่การเดินเรือของแหลมคาโปเกรโก แหลมแห่งนี้เป็นที่ตั้งของประภาคารที่สร้างโดยชาวอังกฤษ ส่วนประภาคารแห่งที่สองถูกสร้างในประเทศไซปรัสหลังการสร้างปราสาทแพฟอส


     แหลมคาโปเกรโก เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญในการย้ายถิ่นฐานของพวกนกและมีสัตว์น้ำมากมายถึง 71 ชนิด พืชที่ขึ้นอยู่บริเวณท้องทะเลประกอบไปด้วยพุ่มไม้ พื้นที่ขนาดใหญ่มากที่สุดถูกครอบคลุมโดยพันธุ์ไม้จำพวกอาเคเชีย ไม่ได้เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของไซปรัสจึงมีความพยายามที่จะรื้อถอนออกไปจากท้องที่ หากข้ามมายังฝั่งเมืองแอโครเทียรี จะพบว่ามีพืชยืนต้น พืชหัว พืชโคลชิซีน ต้นนาซีซัสและพืชชนิดอื่นๆ พืชชนิดพิเศษอื่นๆ อาทิเช่น พืชตรงชายหาดและดอกไม้ที่จะบายในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น แม้ว่าดินจะเค็ม อากาศจะแห้งแล้งและมีอุณหภูมิสูงในช่วงฤดูร้อน พืชก็ยังเติบโตได้ดีเครดิต : cyprusalive.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: