Travel Update

:

เกาะโอลคอน ชายหาดแห่งรัสเซีย เกาะในทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

เกาะโอลคอน ชายหาดแห่งรัสเซีย เกาะในทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

โอลคอนเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในทะเลสาบไบคาลในภาคตะวันออกของไซบีเรีย มีพื้นที่ทั้งหมด 730 ตารางกิโลเมตร เกาะโอลคอนเป็นเกาะที่ผสมผสานระหว่างพื้นดินและน้ำ เป็นแลนด์มาร์คทางหมู่เกาะที่สำคัญของไซบีเรีย มีผาสูงชันที่อยู่ชายฝั่งทิศตะวันออกในระดับ 1,276 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล


     เทือกเขา Zhima เป็นเทือกเขาที่อยู่สูงที่สุดในเกาะ ยอดเขามีระดับความสูง 818 เมตร เหนือระดับน้ำในทะเลสาบไบคาล เกาะแห่งนี้นั้นมีขนาดใหญ่พอที่จะมีทะเลสาบอยู่ในบริเวณพื้นที่ของเกาะ รอบๆ เกาะเป็นป่าไทกาหรือป่าเขตหนาว เป็นที่ราบกว้างใหญ่รวมทั้งมีทะเลทรายขนาดเล็ก มีช่องแคบที่มีความลึกเป็นเขตแบ่งแยกระหว่างเกาะกับพื้นดิน


     ในอดีตช่วงปีประมาณ ปี 500-2000 ก่อนคริสตกาล ชาว Khurikans ได้อาศัยอยู่บนเกาะก่อนที่จะมีการรวมตัวกับชนเผ่าอื่นๆ หลังจากนั้นจึงเกิดเป็นชนชาติบูเรียตียา ชาว Khurikans ได้สร้างกำแพงที่มีชื่อเสียงขึ้น แต่บางส่วนของกำแพงถูกทำลายขณะเกิดสงครามโซเวียต จุดประสงค์ในการสร้างกำแพงยังคงไม่มีความชัดเจน โดยกำแพงเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ทางภาคใต้ของเกาะ     ในช่วงปีค.ศ. 1646 ก่อนคริสตกาลกลุ่มทหารรัสเซียคอสแซคได้เข้ามายังพื้นที่ของทะเลสาบไบคาล ก่อนแม่น้ำซาร์มา ชาวรัสเซียเป็นผู้ต่อเรือเพื่อสามารถข้ามเกาะได้ พวกเขามาที่เกาะโอลคอนเพื่อแนะนำตัวเพียงชั่วคราวเท่านั้น ในขณะนั้นมีชาวบูเรียตียาประมาณ 1,000 คนอาศัยอยู่บนหมู่เกาะ หลังจากนั้นในปี ค.ศ.1935 ก็ได้มีการสร้างโรงงานปลาแห่งแรกในหมู่บ้าน Khuzir หมู่บ้านแห่งแรกของเกาะโอลคอน หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากศิลาศักดิ์สิทธิ์บูร์คัน และก็มีการผลิตไฟฟ้าใช้แล้วในช่วงเวลานี้ โดยในปี ค.ศ. 2005 มีการเชื่อมสายเคเบิ้ลใต้น้ำยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งทำให้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะสามารถใช้ตู้เย็นและเตารีดได้บนเกาะ นอกจากนั้นยังสามารถใช้โทรศัพท์และอินเตอร์เนทบนเกาะแห่งนี้ได้อีกด้วย


เครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: