Travel Update

:

สักการะบูชา วัดภิมะกาลี ที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง แห่งอินเดีย

วัดภิมะกาลี

สักการะบูชา วัดภิมะกาลี ที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง แห่งอินเดีย

สักการะบูชา วัดภิมะกาลี เป็นวัดสำหรับจาริกแสวงบุญที่ดีที่สุดสำหรับชาวฮินดู ตั้งอยู่ที่เมืองสารหาร ใน Himachal ที่รัฐอุตตรประเทศ วัดภิมะกาลีแห่งนี้เป็นวัดที่ถูกอุทิศให้พระนางเทวีภิมะกาลี โดยมีความเชื่อว่าได้รับการก่อสร้างมาแล้วประมาณ 800 ปี ความโดดเด่นของวัดภิมะกาลี ก็คือสถาปัตยกรรมที่มีความแตกต่างไม่เหมือนที่ใด ซึ่งผสมผสานทั้งความเป็นศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ

เที่ยวอินเดีย
     วัดภิมะกาลี เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ได้เปิดให้สาธารณะชนได้เข้าชมตลอด ยกเว้นตอนเช้าตรู่หรือตอนเย็นในพิธีกรรมบูชาในศาสนาฮินดูที่เรียกว่าพิธีอารตีเท่านั้น วัดภิมะกาลีแห่งใหม่ได้รับการก่อสร้างภายในอาณาบริเวณของวัดภิมะกาลีแห่งเดิมในปี ค.ศ. 1943 วัดภิมะกาลีเป็นสถานที่สำหรับวางรูปปั้นพระนางเทวีภิมะกาลีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ของผู้หญิง

วัดอินเดีย

     จริงๆ แล้วยังมีวัดภิมะกาลีอีกสองแห่งที่อยู่ในอาณาเขตของวัดแห่งเก่าที่สร้างเพื่ออุทิศให้ Raghunath และ แท่นบูชาลูเซียโนนาร์ซิงแห่งพระไภรวะ มีความเชื่อกันว่าวัดภิมะกาลี เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดแห่งศักติปิฎะ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับสักการะในประเทศอินเดีย ตามความเชื่อของศาสนา วัดภิมะกาลี เป็นสถานที่ที่หูข้างซ้ายของเทวีแห่งศาสนาฮินดูที่มีความสุขในชีวิตสมรสและมีอายุที่ยืนยาว ซึ่งเป็นคู่ครองของพระศิวะซึ่งเป็นองค์เทพเจ้าในศาสนาฮินดู ตามตำนานอื่นมีผู้คนพบเห็นมหาเทวีมะกาลีได้ปรากฏกายขึ้นในป่า ซึ่งเป็นที่มาของเทศกาลของศาสนาฮินดูซึ่งมีชื่อว่าดุชเซห์รา โดยมีการเฉลิมฉลองกันอย่างเอิกเกริกและครื้นเครงกันทุกๆ ปี หลังจากนวราตรีผ่านไปแล้ว 9 วัน ในวันที่ 10 แห่งเดือนอัศวิน (Ashwin) ชาวฮินดูจะเฉลิมฉลองกันอีกครั้งเรียกว่า ดุชเชห์ร่า หรือ วิชยทัสมิ (Vijayadashmi) ถือเป็นวันที่พระรามสังหารอสูรราวณะได้ และยังเป็นวันที่พระแม่ทุรคาเอาชนะมหิงสาสูร ซึ่งเป็นชัยชนะของความดีต่อความชั่วร้าย ในวันนี้ชาวฮินดูจึงนิยมเฉลิมฉลองกันทั่วไป

เครดิต : nativeplanet.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: