Travel Update

:

ชมความสวยงาม อ่าวบาโกต้า แหล่งกักเก็บน้ำสำคัญของทวีปยุโรปและยูเครน

อ่าวบาโกต้า

ชมความสวยงาม อ่าวบาโกต้า แหล่งกักเก็บน้ำสำคัญของทวีปยุโรปและยูเครน

พาเที่ยว อ่าวบาโกต้า เป็นอ่าวที่ตั้งอยู่ที่แม่น้ำนีสเตอร์ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากมีการสร้างสถานีไฟฟ้าพลังงานน้ำนีส เตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ Podilski Tovtry มีพื้นที่ทั้งหมด 1,590 เฮกตาร์ (3,900 เอเคอร์) อ่าวบาโกต้าตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน Horayivka และ หมู่บ้าน Kolodiyivka ซึ่งห่างจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาท Kamianets-Podilskyi อ่าวบาโกต้าตั้งอยู่ที่หุบเขาแม่น้ำ อ่าวบาโกต้าเป็นอ่าวที่เป็นสัญลักษณ์ของลุ่มน้ำนีสเตอร์ที่ อยู่ด้านบน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของต้นไม้และสัตว์ป่า อ่าวบาโกต้าเป็นอ่าวที่มีความ สำคัญเนื่องจากเป็นแหล่งน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำของทวีปยุโรปและประเทศยูเครน

เที่ยวยูเครน
     ลักษณะของอ่าวบาโกต้ามีลักษณะเป็นภูมิภาคชีวภูมิศาสตร์ของยุโรปซึ่งอยู่บนแผนที่ของเครือ ข่ายมรกตแห่งยุโรป ตามการแบ่งประเภทของการสำรวจธรณีพฤกษศาสตร์แห่งประเทศยูเครน อ่าวบาโกต้าเป็น ส่วนหนึ่งของจังหวัดที่อยู่ทางทิศตะวันออกของยุโรป และเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำของแม่น้ำนีสเตอร์


แหล่งกักเก็บน้ำของยูเครน
     โดยอ่าวบาโกต้าตั้งอยู่ภายในเขต Volhynian-Podolian เป็นระบบพื้นที่สูงในยูเครน การเปลี่ยนเป็น แร่ธาตุซึ่งใกล้กับชั้นธรณีวิทยาชั้นใต้ดินของผลึกเป็นหินที่อยู่ด้านล่าง ในชั้นใต้ดินนี้จะพบแร่ต่างๆ เช่น หินปูน ดินเหนียวผสมหินปูน หินทราย ชั้นแผ่นหิน หินแกรนิตและหินไนส์ซึ่งวางทับด้วยดินเลิสส์ อ่าวบาโกต้าถูก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1976 เพื่อเป็นอ่างเก็บน้ำของแม่น้ำนีสเตอร์ มีความยาว 194 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำ 3 ลูกบาศก์กิโลเมตร มีสภาพภูมิอากาศแบบภาคพื้นทวีป โดยอ่าวบาโกต้า ในฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิค่อนข้างเย็น และอุ่น ร้อนชื้นในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคมอยู่ที่ -5.5 องศาเซลเซียส โดยในเดือน กรกฎาคมจะมีอุณหภูมิเพิ่มเป็น +18.8 องศาเซลเซียส


เครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: