Travel Update

:

ช่องเขาแคบริวเคียว จอร์จ ความสวยงามที่เกิดจากภูเขาไฟในญี่ปุ่น

ริวเคียว จอร์จ

ช่องเขาแคบริวเคียว จอร์จ ความสวยงามที่เกิดจากภูเขาไฟในญี่ปุ่น

ความสวยงามของธรรมชาติ ริวเคียว จอร์จ (Ryuokyo Gorge) เป็นช่องเขาแคบธรรมชาติในแม่น้ำคินุ ตั้งอยู่ระหว่างคินุงาวะออนเซ็นและคาวาจิออนเซ็น แห่งเมืองมรดกโลกนิกโก้ ในจังหวัดโทจิงิ ประเทศญี่ปุ่น ช่องเขา ริวเคียว จอร์จ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม มีทั้งช่องเขาหินแคนยอน ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์และมีแม่น้ำคินุไหลผ่านตรงกลาง และยังได้รับเลือกเป็นอันดับ 5 ของสถานที่ท่องเที่ยวใน 100 อันดับของประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น
     ช่องเขา ริวเคียว จอร์จ กำเนิดขึ้นมาจากการปะทุของภูเขาไฟใต้ทะเลเมื่อประมาณ 22 ล้านปีก่อน จากนั้นแม่น้ำที่ไหลผ่านก็ไหลเซาะไปตามภูเขาหินเป็นเวลานานกัดเซาะจนกลายเป็นช่องเขาที่มีระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร โขดหินมีชั้นหินที่สูงและมีความยาวทำให้ผู้คนนึกถึงรูปร่างของมังกรร้ายเหมือนกับความหมายชื่อของช่องเขา ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำที่เป็นหินสูงมีชั้นหินที่แปลกตามากมายและยังมีน้ำตกเล็กๆ อยู่บางเส้นทาง

Ryuokyo Gorge

     ช่องเขา ริวเคียว จอร์จ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หุบเขาชิริวที่อยู่ต้นน้ำมีความโดดเด่นคือโขดหินที่มีลักษระสีม่วงที่เกิดจากลาวาไหลออกมาในช่วงเกิดภูเขาไฟ ต่อมาคือหุบเขาเซอริวอยู่บริเวณกลางน้ำที่สะสมเถ้าภูเขาไฟซึ่งได้เปลี่ยนสีหินบริเวณดั่งกล่าวเป็นสีน้ำเงิน และส่วนสุดท้ายคือฮาคุริวเป็นบริเวณปลายน้ำที่มีโขดหินอยู่ทั้งสองของของแม่น้ำก่อตัวขึ้นจากหินภูเขาฟีขาว นักท่องเที่ยวจึงยากที่จะเบื่อมุมมองภายในช่องเขาแคบ ริวเคียว จอร์จ


     สามารถเดินทางเข้าสู่ช่องเขาริวเคียว จอร์จได้ตั้งแต่หุบเขาฮาคุริวและยังสามารถมองเห็นช่องเขาได้ตั้งแต่จุดคาวาจิออนเซ็น โดยสามารถเข้าชมได้ทั้งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงที่ต้นไม้รอบ ๆ จะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีเหลืองและสีเขียวอย่างงดงาม โดยมีจุดสำหรับถ่ายรูปหลายแห่งตามและหลายทัศนียภาพ

เครดิต : planetyze.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: