Travel Update

:

โอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai Village) เสน่ห์หมู่บ้านเก่าแก่ของญี่ปุ่น

โอชิโนะฮัคไค

โอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai Village) เสน่ห์หมู่บ้านเก่าแก่ของญี่ปุ่น

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น ที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงาม โดยหมู่บ้านมีความพิเศษมากมาย ทั้งมนต์เสน่ห์วิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นดั่งเดิม มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิสูงตระหง่าน และสายน้ำบริสุทธิ์ที่เกิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายและไหลลงมารวมกันใน 8 ทะเลสาบของหมู่บ้าน เกิดเป็นภาพที่สวยงามไม่เหมือนที่ไหนๆ

     โดยในปัจจุบันนั้น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค มีอายุกว่า 80 ปีแล้ว และยังคงมีผู้คนอาศัยอยู่จริง แต่ยังคงรักษาความสวยงามเอาไว้ได้อย่างดี อีกทั้งหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1934 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ทางน้ำที่งดงามร้อยอันดับในปี ค.ศ. 1985

Oshino Hakkai Village
     นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน 8 บ่อ ได้แก่ บ่อเดะงุจิ, บ่อโอคามะ, บ่อโซโคะนาชิ, บ่อโจชิ, บ่อวาคุ, บ่อนิโกริ, บ่อคางามิ และบ่อโชบุ โดยคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า น้ำในบ่อเหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์ หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งบ่อน้ำ Wakuike เป็นบ่อที่ได้รับความนิยมที่สุดในหมู่บ้าน และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพมากที่สุด เพราะสามารถเก็บบรรยากาศของบ่อน้ำ พร้อมกับอาคารหมู่บ้านโบราณที่เรียงรายอยู่โดยรอบ แถมน้ำในบ่อแห่งนี้ยังเคยถูกนำออกไปในอวกาศ เพื่อทำการทดลองการสร้างหิมะนอกโลกโดยองค์การ Nasa อีกด้วย     บริเวณบ่อใหญ่กลางหมู่บ้าน ได้มีการสร้างรูปปั้นมังกร 3 ตัว และเปิดให้มีน้ำไหลผ่านออกจากปากของมังกรแต่ละตัว เชื่อกันว่า น้ำที่ไหลออกมาจากปากของมังกรนั้น เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ นักท่องเที่ยวจึงสามารถตักดื่มหรือนำกลับบ้านได้

     อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ฮันโนกิบายาชิชิเรียวกัง (Hannoki Bayashi Shiryokan) เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขนาดเล็ก โดยภายในจะมีการจัดแสดงของใช้ภายในครัวเรือน เครื่องมือทางการเกษตรของชาวบ้านในสมัยโบราณ ไปจนถึงอาวุธในการทำสงครามในอดีต อย่างเช่น เกราะซามูไร และอาวุธต่างๆ โดยมีค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 300 เยน

ประเทศญี่ปุ่น


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: