Travel Update

:

ทะเลสาบซูวะ (Suwa Lake) ชมปรากฏการณ์หน้าหนาวของญี่ปุ่น

ทะเลสาบซูวะ (Suwa Lake) ชมปรากฏการณ์หน้าหนาวของญี่ปุ่น

จะสังเกตได้ว่าทะเลสาบหลายๆ แห่งของต่างประเทศนั้น มักจะมีเรื่องเล่าหรือตำนานซ่อนอยู่ เช่นเดียวกับ ทะเลสาบซูวะ (Suwa Lake) ของประเทศญี่ปุ่น ที่เชื่อกันว่า ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทางข้ามของเทพเจ้า

     ทะเลสาบซูวะ (Suwa Lake) อยู่ในจังหวัดนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น หน้าหนาวของทุกๆ ปี ทะเลสาบแห่งนี้จะเกิดร่องรอยการแตกเป็นแนวยาวบนทะเลสาบน้ำแข็ง แม้มองผ่านๆ จะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่กับชาวญี่ปุ่นในพื้นที่เชื่อว่ามันคือ ทางข้ามของเทพเจ้า หรือ โอมิวาตาริ นั่นเอง


     ซึ่งความเชื่อนี้เกิดขึ้นจาก ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบทะเลสาบมีความเชื่อว่า การเดินทางข้ามทะเลสาบน้ำแข็งของเทพเจ้าทาเคมินาคาตะ ที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าซูวะไทฉะ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบ เพื่อไปหาเทพธิดายาซากาโตเมะ ที่ประจำอยู่ ณ ศาลเจ้ารองที่อยู่ฝั่งตรงข้าม หรือทางทิศเหนือของทะเลสาบนั่นเอง ซึ่งท่านก็จะข้ามไปได้เฉพาะช่วงหน้าหนาวที่เป็นน้ำแข็งเท่านั้น

     นอกจากเรื่องของตำนานแล้ว ทะเลสาบซูวะยังเคยเป็นต้นแบบของเมืองในอนิเมะเรื่อง Your Name อีกด้วย โดยบรรยากาศในสถานที่จริงก็ให้อารมณ์แฟนตาซีไม่แพ้กัน ใครที่เป็นคอหนังบอกเลยว่าต้องจำได้แน่ๆ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: