Travel Update

:

Borneo Cultures Museum พาท่องอดีตในดินแดนซาราวัก

Borneo Cultures Museum พาท่องอดีตในดินแดนซาราวัก

Borneo Cultures Museum หรือ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของซาราวัก ภายในของพิพิธภัณฑ์นี้จะเป็นเหมือนทั้งแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ซาราวัก


     โดย Borneo Cultures Museum แห่งนี้ เรียกว่าโดดเด่นกันตั้งแต่ภายนอกแล้ว ตัวอาคารนั้น เป็นอาคารห้าชั้นที่ออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างงดงาม สะท้อนถึงซาราวักแบบแท้ๆ ส่วนด้านในนั้น จะมีทั้งในรูปแบบของ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วัตถุโบราณ สิ่งของจำลองต่างๆ หรือแม้กระทั่งแบบ Interactive ที่เราจะเข้าไปส่วนร่วมได้อีกด้วย


     ในชั้นแรกจะเป็นจุดซื้อบัตรเข้าชม มีร้านค้าร้านอาหาร และ ร้านขายของที่ระลึก ส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่เราจะเข้าชมนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่ชั้นสองเป็นต้นไป โดยที่ชั้นสองนั้นจะเริ่มด้วยการเรียนรู้ของเด็กๆ เรียกว่า Children's Gallery และ Arts and Crafts Gallery Children's Gallery ซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีการใช้แม่น้ำเป็นรากฐานของนิทรรศการในนี้     ต่อมาคือ ชั้นสาม เป็นส่วนที่จะเล่าถึงธรรมชาติ เรื่องราวกำเนิดของคนตั้งแต่เริ่มต้น วิถีชีวิต ชนเผ่าต่างๆ และในส่วนของชั้นที่สี่และห้านั้น ก็จะเริ่มเจาะลึกในเรื่องราวของ รัฐซาราวักตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน ผ่านสิ่งของเครื่องใช้สมัยก่อน หนังสือ จดหมายต่างๆ และ สัญลักษณ์ เป็นต้น


     ซึ่งในโซนนี้ จะพิเศษตรงที่นักท่องเที่ยวสามารถ Interactive ต่างๆ อย่างเช่น การดม การเปิดหนังสือโดยใช้ตัวเราเคลื่อนไหวต่างๆ บอกได้เลยว่า ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหหญ่ก็จะต้องสนุกไปกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อย่างแน่นอน
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: